Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

12-03-2023

Kobieta na przestrzeni dziejów

Zapraszamy na VI Ogólnopolską Studencko – Doktorancką Konferencję Naukową pt. „Kobieta na przestrzeni dziejów”, organizowaną przez Studenckie Koło Naukowe Historyków „Klio” w dniu 16 marca 2023 roku.

Szczegóły w linku:
https://unikonferencje.pl/konferencja/14066-vi-ogolnopolska-studencko-doktorancka-konferencja-naukowa-kobieta-na-przestrzeni-dziejow?fbclid=IwAR0OGzjwd94TxI3vtTKm8I3ialK7frxpVWwk–j9_pvsurpukqV2JYO21To

Program VI Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji „Kobieta na przestrzeni dziejów”:

PANEL I – STACJONARNY
Moderatorzy: dr Błażej Cecota
9:00 Otwarcie obrad konferencji (sala nr 14 bud. B)
9:10 prof. Krzysztof Witczak, Uniwersytet Łódzki
Sempronia jako „nowoczesna” kobieta
9:25 dr Sebastian Matyjek, Alicja Jarzębska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim
Fakty i mity na temat kobiet jako sprawczyń przestępstw z art. 200 kodeksu karnego
9:40 Alicja Szatkowska, Uniwersytet Wrocławski
Obraz Zofii z Ostrogskich Lubomirskiej w świetle polskich drukowanych kazań pogrzebowych
9:55 Justyna Szablewska, Uniwersytet Wrocławski
Działalność zapobiegawcza jako jeden z filarów działalności drużyn kobiecych OSP w latach 1956-1975
10:10 Jakub Hebanowski, Uniwersytet Warszawski
Sytuacja społeczna i rola żony w epoce renesansu we Włoszech
10:25 Dyskusja
PANEL II – Hybrydowy (sala 22 A bud. B)
Moderator: Patryk Jasiński
10:45 dr Michał Zborowski, Civitas Christiana
Współczesne przejawy kultu służebnicy Bożej Wandy Malczewskiej (1822-1896)
11:00 Tobiasz Tatar, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Wizerunek kobiet w dziełach Liudpranda z Cremony
11:15 Bartłomiej Stasiołek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Opisy prześladowania kobiet w spuściźnie Euzebiusza z Cezarei
11:30 Jakub Kuchta, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim
Obraz Sprawy Gorgonowej w wybranej prasie
11:45 Monika Zielińska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim
Eksperymenty pseudomedyczne przeprowadzane na więźniarkach w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau
12:00 Justyna Jaworska, Uniwersytet Warszawski
„Niewiastę mężną któż znajdzie?” – kobieta w Księdze Przysłów i językowe wykładniki jej cech
12:15 Dyskusja
Panel III – zdalny
Moderator: Tobiasz Tatar
12:35 Konrad Koza, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Rola kobiet na dworze cesarskim w okresie panowania dynastii Sewerów
12:50 Michał Knapik, Uniwersytet Wrocławski
Kobieta nazwana i nienazwana w kronikach Anonima tzw. Galla i Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem
13:05 Jakub Sidor, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Hrotswitha z Gandersheim i jej dzieło
13:20 Jan Jeż, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Działalność ustawodawcza księżnych mazowieckich
13:35 Karolina Wyszyńska, Uniwersytet Warszawski
Wdowa i relikwie
13:50 Mateusz Jezuit, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Istotna rola kobiet w polityce XIII wiecznej Kastylii na przykładzie Jolanty Aragońskiej – żony Alfonsa X
14:05 Dyskusja
Panel IV – zdalny
Moderator: Bartłomiej Stasiołek
14:25 Maciej Puławski, Uniwersytet Warszawski
Kobieta w teatrze Machiavellego: postać rzeczywista czy metaforyczna?
14:40 Czarnowski Damian, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Status kobiet w Wielkim Księstwie Litewskim w połowie XVI wieku
14:55 Katarzyna Kurasz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Edukacyjny, wychowawczy i duchowy charakter pism Magdaleny Mortęskiej (1554-1631)
15:10 Mikołaj Mielcarski, Uniwersytet Warszawski
„Ta zła białogłowa” – życie i fundacje artystyczne Marii Józefy z Wesslów Sobieskiej
15:25 Emanuel Lenart, Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Lucretia Mott na drodze ku wolności kobiet
15:40 Dyskusja
PANEL V – Zdalny
Moderator: Jakub Kuchta
16:00 Monika Łękawska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Winszuję Pani Mojej i Dobrodziejce… Świąteczne serdeczności w korespondencji informatorów Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (zm. 1726), kasztelanowej krakowskiej
16:15 Katarzyna Jarzyńska, Uniwersytet Warszawski
Obraz XIX-wiecznej troskliwej matki na podstawie „Pamiątki po dobrej matce”
16:30 Karolina Biedka, Uniwersytet Opolski
Walka o „prawdziwą kobietę” w Wielkiej Brytanii na podstawie tekstów Laurence Alma Tademy
16:45 Oliwia Sieminiak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Krótka historia ewolucji narzędzia Damsel in distress
17:00 Monika Sobczak, Uniwersytet Opolski
Ostatnia nadzieja uwięzionych – Jekaterina Pawłowna Pieszkowa – delegatka Polskiego Czerwonego Krzyża w Moskwie i jej działalność w latach 1920–1937
17:15 Sara Trojanowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu
Kobiety w podziemiu – biografia Marii Kuntaras
17:30 Dyskusja
PANEL VI – Zdalny
Moderator: dr Błażej Cecota
17:50 Renata Chrzan, Uniwersytet Wrocławski
Anna Czuperska – lekarz naczelny i kierowniczka komórki konspiracyjnej szpitala kobiecego Pawiaka
18:05 Łukasz Fura, Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Królowa Elżbieta II i jej wpływ na losy świata
18:20 Paula Kowalczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Elżbieta II – najdłużej panująca kobieta w historii Wielkiej Brytanii
18:35 Jan Fussy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Najdłużej urzędująca premier Wielkiej Brytanii w XX wieku – Działalność polityczna Margaret Thatcher
18:50 Ernest Nowak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Historia Hogwartu pisana przez kobiety w „Harrym Potterze” J.K.Rowling. O historii kobiet w literaturze dla dzieci
19:05 Aleksandra Gałuszka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Kobiety w historii medycyny
19:20 Szymon Ososiński, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Profesjonalizacja żeńskich polskich kadr medycznych na przestrzeni dziejów
19:35 Paweł Lepich, Mikołaj Jabłczyński, Uniwersytet Opolski
Kobieta jako fundament rodziny na przestrzeni dziejów
19:50 Patryk Jasiński, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Życie i rola Mari-Ireny Lekapeny w strukturach władzy bułgarskiej w X wieku
20:05 Dyskusja i zakończenie obrad
ORGANIZATORZY:
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE HISTORYKÓW
„KLIO”
UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
PIOTRKOWSKIE BRACTWO AKADEMICKIE
IMIENIA ZYGMUNTA I STAREGO
PATRONATY HONOROWE:
PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
KRZYSZTOF CHOJNIAK
STAROSTA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
PIOTR WOJTYSIAK
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ ODDZIAŁ W ŁODZI

 

kobieta na przestrzeni dziejów

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube