Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

03-02-2023

Porozumienie ze Szpitalem Wojewódzkim

W dniu 2 lutego 2023 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Filią UJK w Piotrkowie Trybunalskim a Samodzielnym Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, które umożliwi przeprowadzenie zajęć praktycznych na kierunku Pielęgniarstwo.

W spotkaniu uczestniczyli: z ramienia Szpitala Wojewódzkiego Dyrektor Edyta Wieczorek – Wieczorkiewicz, z ramienia Filii UJK – Dziekan Filii dr hab. Jacek Bonarek, prof. UJK oraz Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu ds. kształcenia dr Jolanta Jarocka – Piesik.
Ponadto w spotkaniu udział wziął Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba.
Dzięki zawartemu porozumieniu studenci będą mieli możliwość zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu wykonywania zawodu pielęgniarki w realnych, szpitalnych warunkach.

Porozumienie ze Szpitalem Wojewódzkim

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube