Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

10-06-2019

Studenci UJK w Biurze Prasowym piotrkowskiego Urzędu Miasta

studenci UJK w Biurze prasowym Urzędu Miasta Piotrkowa Tryb

Jedne z zajęć w ramach przedmiotu PR w administracji publicznej studenci UJK z kierunku Ekonomia zrealizowali 22 maja 2019 r. w Biurze Prasowym Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielił się z nimi Rzecznik Urzędu i jednocześnie Kierownik Biura Prasowego, Jarosław Bąkowicz.
Podczas spotkania przyszli ekonomiści ze specjalności Gospodarka samorządów terytorialnych skonfrontowali swoje wiadomości teoretyczne z doświadczeniem praktycznym. Wśród zagadnień, które zostały poruszone podczas spotkania znalazły się m.in.: elementy zarządzania informacją, która jest swego rodzaju produktem, wielowymiarowa promocja samorządu, kontakty z mediami będące istotnym elementem kreowania wizerunku samorządu, obowiązki biura prasowego i rzecznika w samorządzie oraz wiele innych. Jak podkreśla prowadząca przedmiot dr Anna Warych-Czajka, organizacja tego typu zajęć jest bardzo potrzebna, ponieważ pozwala pokazać studentom bezcenną, praktyczną realizację wiedzy, którą wcześniej nabyli.
Praktyczne zajęcia dla studentów były zarówno zwróceniem się ku najnowszym wymogom upraktyczniania zajęć akademickich, jak i elementem dobrej współpracy między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego a Urzędem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

FOTORELACJA

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube