Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

24-10-2019

Przedstawiciele SKN”Polska-Wschód” w Mołdawii.

Słoneczna, pokryta winnicami i polami kukurydzy kolorowa Mołdawia stała się miejscem naukowych i poznawczych inspiracji dla studentów pedagogiki-członków SKN”Polska-Wschód”, którzy wraz z opiekunem Koła dr Joanną Harazińską, mieli okazję przebywać w tym kraju na zaproszenie Prezydenta Rejonu Glodeni Iona Cojocari oraz Pani Prorektor ds międzynarodowych Uniwersytetu w Bielcach prof. Valentiny Pritcan.
Celem wizyty było :
– nawiązanie nowych kontaktów ze studentami z Mołdawii (warto przypomnieć, że w 2012 roku członkowie SKN organizowali w naszej Filii konferencję naukową poświęconą Mołdawii z udziałem mołdawskich studentów-dzisiaj cenionych pracowników w różnych sferach życia kraju);
– udział w seminarium naukowo- poznawczym zorganizowanym dla naszych studentów przez wykładowców ww. Uczelni;
– zapoznanie się z pracą pedagogów w Mołdawii;
– udział w obchodach Dnia Pedagoga;
– nawiązanie współpracy z Polonią, w tym z potomkami zesłańców po powstaniach narodowowyzwoleńczych.
Wizyta, która miała miejsce w dniach 30.09-6.10 br. stała się dla studentów olbrzymim źródłem wiedzy, kontaktów i wzruszeń.
Nawiązano współpracę z Muzeum Polskim i Domem Polonii w Styrczy, z lektorami języka polskiego i dziecięcym zespołem polskiej pieśni i tańca ludowego. Wzruszającym momentem było uroczyste otwarcie Sali Kultury i Języka Polskiego przy Centrum Kultury w Glodeni.
Seminarium w Uniwersytecie zaowocowało zaproszeniem naszych studentów do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej oraz nawiązaniem kontaktów z mołdawską młodzieżą .
Członkowie delegacji-przyszli pedagodzy poszerzyli swoją wiedzę i kompetencje dzięki licznym spotkaniom i dyskusjom z dyrekcją i gronem pedagogicznym kilku mołdawskich szkół. Olbrzymie wrażenie sprawiła centralna uroczystość poświęcona Dniu Pedagoga w stolicy kraju Kiszyniowie, gdzie wiele ciepłych słów pod adresem nauczycieli skierowała Premier Mołdawii oraz Minister Edukacji.
Należy podkreślić, że studenci naszej Filii włączyli się czynnie zarówno w seminarium, jak i wydarzenia i spotkania wynikające z programu wizyty. Z wielkim aplauzem przyjęto występy naszego studenta Roberta Alberciaka w koncertach poświęconych Dniu Pedagoga.
Opiekun SKN „Polska-Wschód” i członkowie delegacji wyrażają podziękowania Władzom naszego Uniwersytetu oraz Zarządowi Krajowemu Stowarzyszenia Współpracy „Polska-Wschód” za pomoc w realizacji tej wartościowej i budującej perspektywy na przyszłość wizyty.

Galeria zdjęć

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube