Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

04-11-2019

Legia Akademicka – składanie wniosków

ochotnicze przeszkolenie wojskowe legia akademicka

Informujemy, że Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim bierze udział w edycji Programu „Legia Akademicka”.

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Program skierowany jest do studentów, którzy będą chcieli zdobyć umiejętności w ramach podstawowego szkolenia wojskowego.

Do projektu przystąpić będzie mógł student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie. W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach części teoretycznej, który to moduł szkolenia będzie musiał być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zainteresowani wzięciem udziału w programie Legii Akademickiej proszeni są o wydrukowanie i wypełnienie załączonego wniosku i złożenie go w Dziale Promocji i Współpracy Środowiskowej (44) 732 74 18 pok. nr 5 (bud. B) w terminie do 20 listopada 2019 roku.

Studentki zainteresowane tegoroczną edycją Legii Akademickiej muszą spełnić dodatkowe wymagania, tj.  jak najszybciej zwrócić się do Wojskowego Komendanta Uzupełnień z wnioskiem o skierowanie na kwalifikację wojskową.

 

Szczegółowe informacje na stronie:

https://www.gov.pl/web/nauka/program-legia-akademicka2?fbclid=IwAR2zEdtEeyEyRQYjh7kVG7ynHZbqiYn4rf8NrbzSv8edK66YoUEANoq11Co

•    punkt informacyjny w MON – tel. 261 874 672,
•    dane kontaktowe WSzW – tel. 261 444 474,
        WKU w Łodzi – tel. 261 444 329
        WKU w Sieradzu – tel. 261 611 736
        WKU w Tomaszowie Maz. – tel. 261 167 226
        WKU w Skierniewicach – tel. 261 442 318

Ponadto, wiele ciekawych i przydatnych informacji na temat programu „Legia Akademicka” można odnaleźć na:
•    oficjalnej stronie internetowej:
https://legiaakademicka.wp.mil.pl/
•    stronie Facebooka:
     https://www.facebook.com/LegiaAkademickaMON/

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube