Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

16-04-2020

Zarządzenie Rektora nr 86/2020

Zarządzenie nr 86/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 14 kwietnia 2020 roku

 

zmieniające zarządzenie nr 55/2020 Rektora z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczone
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85), § 29 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W zarządzeniu nr 55/2020 Rektora z dnia  18 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach dotychczasowa treść § 1 otrzymuje brzmienie:

 

㤠1

  1. W związku ze stanem epidemii oraz rekomendacją z dnia 18 marca 2020 r Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wydłuża się termin zapłaty za usługi edukacyjne świadczone
    w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, których płatność przypada w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 20 maja 2020 r.
  2. Termin zapłaty za usługi edukacyjne zostaje wydłużony do dnia 30 maja 2020 r.”.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube