Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

16-06-2020

Otwarcie nowego kierunku – Administracja II stopnia

administracja drugiego stopnia

Otrzymaliśmy pozwolenie MNiSW na utworzenie studiów II stopnia na kierunku ADMINISTRACJA.

Studia II stopnia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Kompetencje na kierunku administracja będą rozwijane w ramach proponowanych przedmiotów do wyboru: administracja samorządowa oraz administracja gospodarcza i podatkowa.

Osoby zainteresowane mogą się logować na wyżej wymieniony kierunek studiów.
Więcej informacji o kierunku: //unipt.pl/?page_id=8838

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube