Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

20-07-2020

Nie żyje prof. Franciszek Ziejka

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora nauk humanistycznych Franciszka Ziejki, byłego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktora honorowego naszej Uczelni.

Profesor Franciszek Ziejka był historykiem literatury. Przez wiele lat w Instytucie Polonistyki UJ kierował Katedrą Literatury Polskiej XIX wieku, następnie pełnił funkcję dziekana Wydziału Filologicznego UJ. Przez dwie kadencje, w latach 1999-2005 był rektorem UJ. Przez trzy lata przewodniczył Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, był członkiem m.in. Polskiej Akademii Umiejętności, Rady Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz Rady Muzeum „Zamek Królewski na Wawelu”. Zasiadał w Komisji ds. Etyki w Nauce przy Polskiej Akademii Nauk oraz Kapituły Nagrody Prezesa Rady Ministrów. 1 października miał odebrać „Laur Jagielloński” za wybitne dokonania w ostatnich pięciu latach.

Prof. Franciszek Ziejka zmarł 19 lipca po ciężkiej chorobie. W październiku skończyłby 80 lat.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube