Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

04-08-2020

Kolejny kierunek dostępny w ofercie piotrkowskiej Filii UJK!

Uniwersytet otrzymał pozytywną opinię oraz zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na otwarcie kierunku Logistyka. Wprowadzenie tych studiów do oferty bezpłatnych kierunków jest odpowiedzią na potrzeby studentów oraz rynku pracy.

Po ukończeniu nauki na I stopniu absolwent będzie posiadał następujące perspektywy pracy: menedżer i specjalista operacyjny w organizacjach biznesowych – nowoczesne przedsiębiorstwa sektora TSL oraz sektora publicznego, m.in.: przedsiębiorstwa transportu publicznego, jednostki służby zdrowia, wojsko, policja czy straż graniczna.
Kształcenie na kierunku Logistyka odbywać się będzie w ramach studiów I stopnia stacjonarnych oraz niestacjonarnych, które obejmować będą dwie ścieżki: zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie oraz logistyka transportu i spedycji.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami znajdującymi się na stronie: //unipt.pl/?page_id=8811, zachęcamy także do kontaktu telefonicznego i drogą e-mailową: 44 732 74 18 , 607 853 885, rekrutacjapt@ujk.edu.pl

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube