Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

15-09-2020

Informacja w sprawie stypendium

  • W terminie od 17.09.2020 r. do 06.10.2020 r. studenci ubiegający się o przyznanie świadczeń:

1) stypendium socjalne,
2) stypendium dla osób niepełnosprawnych,
3) zapomoga,

  • W terminie od 17.09.2020 r. do 30.10.2020 r. studenci ubiegający się o przyznanie świadczeń:

1)  stypendium Rektora

  • W terminie 15.10.2020 r. do 30.10.2020 r. studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021 ubiegający się o przyznanie świadczeń:

1) stypendium socjalne,
2) stypendium dla osób niepełnosprawnych,
3) zapomoga,

składają wnioski, wraz z kompletem wymaganych dokumentów za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe (poczta tradycyjna) lub za pomocą poczty elektronicznej na adresy e-mail pracowników dziekanatów właściwych do spraw socjalnobytowych studentów, opublikowanych na stronie internetowej filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim.

W przypadku skorzystania z poczty elektronicznej dopuszcza się złożenie kompletu dokumentów w formie skanów.

Za datę złożenie dokumentów uznaje się datę ich wysłania. W razie wątpliwości ciężar udowodnienia daty wysłania spoczywa na studencie.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube