Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Dziekanat Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim

Funkcjonowanie Dziekanatu Filii od dnia 26 października 2020 roku

W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną uprzejmie prosimy o ograniczenie kontaktów bezpośrednich z dziekanatem i administracją Filii do minimum. W związku z tym podania i wnioski należy przesyłać pocztą tradycyjną lub osobiście przy wykorzystaniu skrzynki podawczej znajdującej się w budynku A (przy portierni).

W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego (odbiór legitymacji, zaświadczeń, sprawy socjalno-bytowe, inne sprawy) uprzejmie prosimy o rezerwację terminu za pomocą systemu rezerwacji terminów dziekanatowych: https://rezerwuj.ujk.edu.pl/. Obsługa studenta odbywa się wyłącznie na podstawie zarezerwowanych terminów.

Ponadto informujemy, że administracja Filii pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.

DZIEKANAT dla kierunków: Administracja, Bezpieczeństwo narodowe, Ekonomia, Filologia angielska, Finanse i rachunkowość, Historia, Logistyka, Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pielęgniarstwo, Zarządzanie

 

Godziny przyjęć dziekanatu
poniedziałek 11:00-14:00
wtorek 11:00-14:00
środa 11:00-14:00
czwartek 11:00-14:00
piątek 11:00-14:00
  

sobota
w terminach zjazdów:
20.11.2021
04.12.2021
15.01.2022

  

 

09:00-13:00
09:00-13:00
09:00-13:00

 


KIEROWNIK DZIEKANATU

dr Katarzyna Kaźmierczak
e-mail: katarzyna.kazmierczak@ujk.edu.pl
telefon kom.: 603 099 223
telefon stacjonarny: (44) 732 74 12
miejsce: budynek administracji, pierwsze piętro


KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA W FILII

mgr Blanka Porczyńska
e-mail: blanka.porczynska@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8125 lub (44) 732 74 25
miejsce: budynek administracji, pierwsze piętro


SEKCJA OBSŁUGI STUDENTA I ABSOLWENTA

mgr Ilona Sobestiańczyk
e-mail: ilona.sobestianczyk@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8126 lub (44) 732 74 26
miejsce: budynek A, pokój 11
Kierunki: Administracja, Filologia angielska, Pielęgniarstwo, Historia, Kursy dokształcające

mgr Bogumiła Wypych
e-mail: bogumila.wypych@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8135 lub (44) 732 74 21
miejsce: budynek A, pokój 9
Kierunki: Bezpieczeństwo narodowe, Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Zarządzanie

mgr Jolanta Walaszczyk
e-mail: jolanta.walaszczyk@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8137 lub (44) 732 74 20
miejsce: budynek A, pokój 10
Kierunki: Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna


SEKCJA STYPENDIÓW WINDYKACJI ORAZ PRAKTYK STUDENCKICH

mgr Agnieszka Kalle
e-mail: agnieszka.kalle@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 68 lub (44) 732 74 00 wew. 8357
miejsce: budynek B, pokój 9
Sprawy socjalne studentów, windykacja, praktyki, możliwość przedłużania legitymacji studenckich (Administracja, Filologia angielska, Pielęgniarstwo, Historia)

mgr Maria Milczarek
e-mail: maria.milczarek@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 43 lub (44) 732 74 00 wew. 8154
miejsce: budynek A, pokój 24
Sprawy socjalne studentów, praktyki (Bezpieczeństwo narodowe, Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Zarządzanie)


SEKCJA OBSŁUGI KIERUNKÓW STUDIÓW

mgr Małgorzata Laszczyk
e-mail: malgorzata.laszczyk@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8122 lub (44) 732 74 34
miejsce: budynek administracji, pierwsze piętro

mgr Agnieszka Laszczyk
e-mail: agnieszka.laszczyk@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8200 lub (44) 732 74 32
miejsce: budynek administracji, pierwsze piętro
Kierunki: Bezpieczeństwo narodowe, Obsługa kancelaryjno-sekretarska pielęgniarstwa, Uniwersytet Dziecięcy

mgr Dariusz Pisarek
e-mail: dariusz.pisarek@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8600 lub (44) 732 74 76
miejsce: akademik, pokój 4

mgr Róża Gudź
e-mail: roza.gudz@ujk.edu.pl
telefon: 41 349 60 91, (44) 732 74 00 wew. 8147 lub (44) 732 74 34
miejsce: budynek administracji, parter, pokój 3
Kierunki: Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Logistyka, Zarządzanie

mgr Elżbieta Szymczyk
e-mail: elzbieta.szymczyk@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8133 lub (44) 732 74 46
miejsce: budynek administracji, parter, pokój 3

mgr Agnieszka Ścieglińska
e-mail: agnieszka.scieglinska@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8401 lub (44) 732 74 04
miejsce: budynek administracji, parter, pokój 3
Kierunki: Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

lic. Małgorzata Radomska
e-mail: malgorzata.radomska@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8243 lub (44) 732 74 63
miejsce: budynek B, pokój 17
Kierunki: Historia, Filologia, Filologia angielska


SEKCJA FINANSÓW I PROJEKTÓW

mgr Sylwia Purgał
e-mail: sylwia.purgal@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732-74-70 lub (44) 732-74-00 w. 8116
miejsce: budynek A, pokój 15


SEKCJA WSPARCIA INFORMATYCZNEGO:

Administrator sieci
inż. Marcin Bąkowski

e-mail: marcin.bakowski@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8127 lub (44) 732 74 27
miejsce: budynek B, pokój 25

Administrator sieci/aplikacji
mgr inż. Adam Fidala
e-mail: adam.fidala@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732-74-16 lub (44) 732-74-00 wew. 8112
miejsce: budynek A, pokój 23

mgr Robert Janiec
e-mail: robert.janiec@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8112 lub (44) 732 74 16
miejsce: budynek A, pokój 23


STANOWISKO WSPARCIA NAUKI

mgr inż. Małgorzata Mierzejewska
e-mail: malgorzata.mierzejwska@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732-74-55 lub (44) 732-74-00 w. 8102
miejsce: budynek C, pokój 10

________________________________________

STANOWISKO PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ŚRODOWISKOWEJ

mgr Maciej Szołtysik
e-mail: maciej.szoltysik@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732-74-00 w. 8138 lub (44) 732-74-18
tel. kom. 607853885
miejsce: budynek A, pokój 16

________________________________________

STANOWISKO SPRAW STUDENCKICH

mgr Sylwia Purgał
e-mail: sylwia.purgal@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732-74-70 lub (44) 732-74-00 w. 8116
miejsce: budynek A, pokój 15

________________________________________

 

 

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube