Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Uniwersytet Dziecięcy Filii UJK

Uniwersytet Dziecięcy Fili UJK w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja na Uniwersytet Dziecięcy została przedłużona do 30 października 2021 r.

Działalność Uniwersytetu Dziecięcego polega na prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci w wieku 7-15 lat ( adepci – uczniowie klas 1-3; juniorzy – uczniowie klas 4-5; mistrzowie – uczniowie klas 6-8).

Celem Uniwersytetu Dziecięcego Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim jest stymulowanie intelektualnego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dzieci przez zajęcia edukacyjne, inspirowanie do twórczego myślenia, aktywnego odkrywania i interpretacji świata natury i kultury, a także odnajdywania i realizacji własnych zainteresowań i pasji naukowych; kształcenie umiejętności twórczego korzystania z nowoczesnych technologii, wdrożenie do efektywnego współdziałania w zespole oraz nabywanie elementarnych umiejętności w obszarze komunikacji naukowej.

Projekt oparty jest na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, który zakłada wyzyskanie potencjału intelektualnego dzieci, reprezentujących różne preferencje poznawcze (różne profile inteligencji).

Prowadzący zajęcia korzystają z nowoczesnych metod podawania treści naukowych, co zapewnia uczestnikom twórczy kontakt z nauką i kulturą, a także aktywizuje do wieloaspektowej interpretacji zagadnień empirycznych i kulturowych oraz poszerzenia wiedzy o aspekty, które często nie są uwzględniane w programach szkolnych.

Szczegółowe informacje dotyczące Uniwersytetu Dziecięcego zawarte są w regulaminie i programie UD Fili UJK w Piotrkowie Trybunalskim. Zgłoszenia uczestnika należy dokonać poprzez wypełnienie formularza znajdującego się poniżej.

 

Koordynator UD Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim             Sekretariat UD

Dr Olga Zamecka-Zalas                                                          Mgr Agnieszka Laszczyk           

ozalas@ujk.edu.pl                                                                   alaszczyk@ujk.edu.pl

                                                                                                  tel. 44 732 74 63

Regulamin

Program Uniwersytetu Dziecięcego

Koszty uczestnictwa w Uniwersytecie Dziecięcym
Formularz zgłoszeniowy klasy 1-3
Grupa I Adepci ( uczniowie z kl I-III)


Formularz zgłoszeniowy klasy 4-5

Grupa II: Juniorzy ( uczniowie z kl IV-V)


Formularz zgłoszeniowy klasy 6-8
Grupa III Mistrzowie ( uczniowie z kl. VI-VIII)

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube