Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim

Uniwersytet Dziecięcy Filii UJK

Uruchamiamy rekrutację na II edycję zajęć Uniwersytetu Dziecięcego w roku akademickim 2022/2023, rejestracja uczestników do dnia 30 września 2022 r.

Opłata rekrutacyjna wynosi 20 zł . Prosimy o wpłatę do dnia 30.09.2022 r.
Nr rachunku:

59 1140 2020 0000 3557 2200 1001 UNIWERSYTET DZIECIĘCY/ OTWARTY (mBank)

W tytule wpłaty należy wpisać: opłata rekrutacyjna Uniwersytet Dziecięcy, imię i nazwisko
uczestnika oraz numer identyfikacyjny 39

PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA UCZESTNICTWA ZAMIESZCZONEGO PONIŻEJ

Formularz zgłoszeniowy klasy 1-3
Grupa I Adepci ( uczniowie z kl I-III)

Formularz zgłoszeniowy klasy 4-5

Grupa II: Juniorzy ( uczniowie z kl IV-V)


Formularz zgłoszeniowy klasy 6-8
Grupa III Mistrzowie ( uczniowie z kl. VI-VIII)

 


Galeria Uniwersytetu Dziecięcego

Harmonogram i plan Uniwersytetu Dziecięcego


W dniu 18 grudnia 2021 r. odbyły się pierwsze zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim. Zajęcia dla grupy Adeptów poprowadziła Pani dr Magdalena Olszewska.
W ramach modułu pt.: Sztuka w otaczającej nas przestrzeni, odbyły się następujące zajęcia plastyczne:
Mikołaj z wykorzystaniem surowców naturalnych, których celem było wskazanie na możliwości artystycznego wykorzystania surowców naturalnych, uzmysłowienie piękna natury-przyrody, bez konieczności nadmiernego jej przetwarzania.
Warsztaty Monotypii – techniki grafiki artystycznej, których celem było poznanie nowych możliwości aktywności twórczej pod względem technicznym i technologicznym oraz rozwijanie kreatywności poprzez spontaniczność uzyskiwania efektów pracy.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

chłopczyk z mikołajami z pieńków drewna


Uniwersytet Dziecięcy Fili UJK w Piotrkowie Trybunalskim

Uruchamiamy rekrutację na II edycję zajęć Uniwersytetu Dziecięcego w roku akademickim 2022/2023, rejestracja uczestników do dnia 30 września 2022 r.

Działalność Uniwersytetu Dziecięcego polega na prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci w wieku 7-15 lat ( adepci – uczniowie klas 1-3; juniorzy – uczniowie klas 4-5; mistrzowie – uczniowie klas 6-8).

Celem Uniwersytetu Dziecięcego Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim jest stymulowanie intelektualnego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dzieci przez zajęcia edukacyjne, inspirowanie do twórczego myślenia, aktywnego odkrywania i interpretacji świata natury i kultury, a także odnajdywania i realizacji własnych zainteresowań i pasji naukowych; kształcenie umiejętności twórczego korzystania z nowoczesnych technologii, wdrożenie do efektywnego współdziałania w zespole oraz nabywanie elementarnych umiejętności w obszarze komunikacji naukowej.

Projekt oparty jest na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, który zakłada wyzyskanie potencjału intelektualnego dzieci, reprezentujących różne preferencje poznawcze (różne profile inteligencji).

Prowadzący zajęcia korzystają z nowoczesnych metod podawania treści naukowych, co zapewnia uczestnikom twórczy kontakt z nauką i kulturą, a także aktywizuje do wieloaspektowej interpretacji zagadnień empirycznych i kulturowych oraz poszerzenia wiedzy o aspekty, które często nie są uwzględniane w programach szkolnych.

Szczegółowe informacje dotyczące Uniwersytetu Dziecięcego zawarte są w regulaminie i programie UD Fili UJK w Piotrkowie Trybunalskim. Zgłoszenia uczestnika należy dokonać poprzez wypełnienie formularza znajdującego się poniżej.

 

Koordynator UD Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim             Sekretariat UD

Dr Olga Zamecka-Zalas                                                          Mgr Agnieszka Laszczyk           

ozalas@ujk.edu.pl                                                                   alaszczyk@ujk.edu.pl

                                                                                                  tel. 44 732 74 63

Regulamin

Program Uniwersytetu Dziecięcego

Koszty uczestnictwa w Uniwersytecie Dziecięcym

Nasz profil na Facebook
YouTube