Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim

PLANY FILIA UJK

ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, FILOLOGIA ANGIELSKA, HISTORIA, LOGISTYKA, PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, PIELĘGNIARSTWO, ZARZĄDZANIE

UWAGA
PLANY ZAJĘĆ MOGĄ ULEC ZMIANIE. BARDZO PROSIMY O REGULARNE SPRAWDZANIE
PLANÓW NA STRONIE I W WIRTUALNEJ UCZELNI

PLANY ADMINISTRACJA - plany mogą ulec zmianie
Plan Administracja stac. sem. letni (akt. 06.03.2023)POBIERZ
Plan Administracja niest. sem. letni (akt. 31.05.2023)POBIERZ
Terminarz zjazdów dla Administracji STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA , I, II, III ROK,
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA I, II ROK, (akt. 08.11.2022)
POBIERZ
PLANY FILOLOGIA ANGIELSKA - plany mogą ulec zmianie
Plan FA stac. I i II stopień semestr letni (akt. 14.06.2023)POBIERZ
Plan FA niest. semestr letni (akt. 15.05.2023)POBIERZ
Terminarz FA I ROK, STUDIA I STOPNIA (akt. 23.09.2022)POBIERZ
Terminarz FA II ROK, STUDIA I STOPNIA (akt. 23.09.2022)POBIERZ
PLANY HISTORIA - plany mogą ulec zmianie
Plan Historia stac. sem. letni (akt. 27.02.2023)POBIERZ
PLANY BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - plany mogą ulec zmianie
Plan BN I i II st. niest. semestr letni (akt. 08.05.2023)POBIERZ
Plan BN I i II st. stac. (akt. 22.02.2023)POBIERZ
Terminarz_BN_Ir._licencjat (akt. 21.09.2022r.) POBIERZ
Terminarz_BN_IIr._licencjat (akt. 21.09.2022r.) POBIERZ
Terminarz_BN_IIIr._licencjat (akt. 21.09.2022r.) POBIERZ
Terminarz_BN_Ir._II stopień (akt. 21.09.2022r.) POBIERZ
Terminarz_BN_IIr._II stopień (akt. 21.09.2022r.) POBIERZ

PLANY PEDAGOGIKA - plany mogą ulec zmianie
Plan PED. I stopień sem. letni (akt. 11.05.2023)POBIERZ
Plan PED. II stopień sem. letni (akt. 27.02.2023)POBIERZ
Plan PED. niestac. 3, 4 czerwca (akt. 31.05.2023)POBIERZ
Plan PED. niestac. 17, 18 czerwca (akt. 31.05.2023)POBIERZ
TERMINARZ-P_Ir._licencjat (akt. 21.09.2022r.)POBIERZ
TERMINARZ-P_IIr._licencjat (akt. 21.09.2022r.)POBIERZ
TERMINARZ-P_IIIr._licencjat (akt. 21.09.2022r.)POBIERZ
TERMINARZ-P_Ir._II_stopień (akt. 21.09.2022r.)POBIERZ
PLANY PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - plany mogą ulec zmianie
Plan PPiW 5-letnie stac. semestr letni (akt. 07.03.2023)POBIERZ
Plan PPiW 5-letnie niestac. 3, 4 czerwca (akt. 31.05.2023)POBIERZ
Plan PPiW 5-letnie niestac. 17, 18 czerwca (akt. 31.05.2023)POBIERZ
Terminarz I rok magisterskie PPIW niest. (21.09.2022)POBIERZ
Terminarz II rok magisterskie PPIW niest. (21.09.2022)POBIERZ
Terminarz III rok magisterskie PPIW niest. (21.09.2022)POBIERZ
Terminarz V rok magisterskie PPIW niest. (21.09.2022)POBIERZ
PLANY ZARZĄDZANIE - plany mogą ulec zmianie
Plan Zarz. stac. I,II,III rok (akt. 21.03.2023)POBIERZ
Plan Zarz. niestac., semestr letni, (akt. 19.05.2023)POBIERZ
Terminarz_Z_Ir._licencjat (akt. 23.09.2022r.)POBIERZ
Terminarz_Z_IIr._licencjat (akt. 21.09.2022r.)POBIERZ
Terminarz_Z_IIIr._licencjat (akt. 21.09.2022r.)POBIERZ
PLANY FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - plany mogą ulec zmianie
Plan FIR niestac., semestr letni (10.05.2023)POBIERZ
Plan FIR stac. I,II,III rok, semestr letni (21.03.2023)POBIERZ
Terminarz_FiR_Ir._licencjat (akt. 23.09.2022r.)POBIERZ
Terminarz_FiR_IIr._licencjat (akt. 21.09.2022r.)POBIERZ
Terminarz_FiR_IIIr._licencjat (akt. 21.09.2022r.)POBIERZ
Terminarz_FiR_Ir._II_stopnia (akt. 22.09.2022r.)POBIERZ
Terminarz_FiR_IIr._II_stopnia (akt. 23.09.2022r.)POBIERZ
PLANY LOGISTYKA - plany mogą ulec zmianie
Plan Logistyka niestac., semestr letni (akt. 19.05.2023)POBIERZ
Plan Logistyka stac. I,II,III rok (akt. 21.03.2023)POBIERZ
Terminarz_Log_Ir._licencjat (akt. 23.09.2022r.)POBIERZ
Terminarz_Log_IIr._licencjat (akt. 21.09.2022r.)POBIERZ
Terminarz_Log_IIIr._licencjat (akt. 21.09.2022r.)POBIERZ
PLANY PIELĘGNIARSTWO - plany mogą ulec zmianie
Plan Pielęgniarstwo stac. sem. letni (akt. 27.02.2023)POBIERZ

Osoby odpowiedzialne za plany zajęć:

Agnieszka Laszczyk (bezpieczeństwo narodowe, pielęgniarstwo, Uniwersytet Dziecięcy)
e-mail: agnieszka.laszczyk@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8200 lub (44) 732 74 32
miejsce: budynek A, pokój 13

Agnieszka Ścieglińska (Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)
e-mail: agnieszka.scieglinska@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8401 lub (44) 732 74 04
miejsce: budynek administracji, parter, pokój 3

Anika Pełka (administracja)
e-mail: anika.pelka@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8111 lub (44) 732 74 10
miejsce: budynek B, pokój 23

Elżbieta Szymczyk (filologia angielska)
e-mail: elzbieta.szymczyk@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8133 lub (44) 732 74 46
miejsce: budynek B, pok. 222

Małgorzata Radomska (historia)
e-mail: malgorzata.radomska@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8243 lub (44) 732 74 63
miejsce: budynek B, pok. 5

Róża Gudź (finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie)
e-mail: roza.gudz@ujk.edu.pl
telefon: 41 349 60 91, (44) 732 74 00 wew. 8147 lub (44) 732 74 34
miejsce: budynek administracji, parter, pokój 3

OGŁOSZENIA

-Zajęcia z mgr B. Głowacką-Rusin w dniu 14 czerwca 2023r.
odwołane
Odrobienie zajęć:
I rok II st. -Filologia angielska- 19/06 (poniedziałek )-9.40-11.10 s.224B
I rok I st.-Filologia angielska – 19/06 (poniedziałek) -15.10-16.40 s.224B
II rok I st.- Filologia angielska – 20/06 (wtorek) -8.00-0.30 s.224B

 

 

 


Dyżury pracowników (wszystkie kierunki) w semestrze letnim, w roku akademickim 2022/2023 (14.03.2023) – ZOBACZ

Nasz profil na Facebook
YouTube