Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

PLANY FILIA UJK

ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, FILOLOGIA ANGIELSKA, HISTORIA, LOGISTYKA, PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, PIELĘGNIARSTWO, ZARZĄDZANIE

UWAGA
PLANY ZAJĘĆ MOGĄ ULEC ZMIANIE. BARDZO PROSIMY O REGULARNE SPRAWDZANIE
PLANÓW NA STRONIE I W WIRTUALNEJ UCZELNI

PLANY ADMINISTRACJA - plany mogą ulec zmianie
Sesja zimowa Administracja (akt. 01.02.2023)POBIERZ
Plan Administracja stac. sem. zimowy (akt. 29.11.2022)POBIERZ
Plan Administracja niest (05.12.2022)POBIERZ
Terminarz zjazdów dla Administracji STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA , I, II, III ROK,
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA I, II ROK, (akt. 08.11.2022)
POBIERZ
PLANY FILOLOGIA ANGIELSKA - plany mogą ulec zmianie
Sesja zimowa FA stac. i niest. (akt. 27.01.2023)POBIERZ
Plan FA stac. I i II stopień (akt. 20.01.2023)POBIERZ
Plan FA niest. (akt. 20.01.2023)POBIERZ
Terminarz FA I ROK, STUDIA I STOPNIA (akt. 23.09.2022)POBIERZ
Terminarz FA II ROK, STUDIA I STOPNIA (akt. 23.09.2022)POBIERZ
PLANY HISTORIA - plany mogą ulec zmianie
Sesja zimowa Historia (akt. 31.01.2023)POBIERZ
Plan Historia stac. sem. zimowy (akt. 29.11.2022)POBIERZ
PLANY BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - plany mogą ulec zmianie
Sesja zimowa BN stac. i niestac. (akt. 27.01.2023)POBIERZ
Plan BN I st. stac. (akt. 07.12.2022)POBIERZ
Plan BN II st. stac. (akt. 07.12.2022)POBIERZ
Plan BN I i II st. niest. 28, 29 stycznia (akt. 24.01.2023)POBIERZ
Terminarz_BN_Ir._licencjat (akt. 21.09.2022r.) POBIERZ
Terminarz_BN_IIr._licencjat (akt. 21.09.2022r.) POBIERZ
Terminarz_BN_IIIr._licencjat (akt. 21.09.2022r.) POBIERZ
Terminarz_BN_Ir._II stopień (akt. 21.09.2022r.) POBIERZ
Terminarz_BN_IIr._II stopień (akt. 21.09.2022r.) POBIERZ

PLANY PEDAGOGIKA - plany mogą ulec zmianie
Zimowa sesja egzaminacyjna I i II stopień stac. i niest. (akt. 25.01.2023)POBIERZ
Plan PED. I stopień (akt. 15.11.2022)POBIERZ
Plan PED. II stopień (akt. 15.11.2022)POBIERZ
Plan PED. niestac. 28, 29 stycznia (akt. 27.01.2023)POBIERZ
TERMINARZ-P_Ir._licencjat (akt. 21.09.2022r.)POBIERZ
TERMINARZ-P_IIr._licencjat (akt. 21.09.2022r.)POBIERZ
TERMINARZ-P_IIIr._licencjat (akt. 21.09.2022r.)POBIERZ
TERMINARZ-P_Ir._II_stopień (akt. 21.09.2022r.)POBIERZ
PLANY PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - plany mogą ulec zmianie
Zimowa sesja egzaminacyjna PPiW 5-letnie stac. i niest. (akt. 25.01.2023)POBIERZ
Plan PPiW 5-letnie stac. (akt. 15.11.2022)POBIERZ
Plan PPiW 5-letnie niestac. 28, 29 stycznia (akt. 27.01.2023)POBIERZ
Terminarz I rok magisterskie PPIW niest. (21.09.2022)POBIERZ
Terminarz II rok magisterskie PPIW niest. (21.09.2022)POBIERZ
Terminarz III rok magisterskie PPIW niest. (21.09.2022)POBIERZ
Terminarz V rok magisterskie PPIW niest. (21.09.2022)POBIERZ
PLANY ZARZĄDZANIE - plany mogą ulec zmianie
Sesja zimowa Zarządzanie stacjonarne (akt. 26.01.2023)POBIERZ
Sesja zimowa Zarządzanie niestacjonarne (akt. 26.01.2023)POBIERZ
Plan Z stac. I,II,III rok (akt. 21.12.2022)POBIERZ
Plan Z niestac., grudzień, styczeń (akt. 01.12.2022)POBIERZ
Terminarz_Z_Ir._licencjat (akt. 23.09.2022r.)POBIERZ
Terminarz_Z_IIr._licencjat (akt. 21.09.2022r.)POBIERZ
Terminarz_Z_IIIr._licencjat (akt. 21.09.2022r.)POBIERZ
PLANY FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - plany mogą ulec zmianie
Sesja zimowa FIR stacjonarne (26.01.2023)POBIERZ
Sesja zimowa FIR niestacjonarne (26.01.2023)POBIERZ
Plan FIR stac. I,II,III rok (21.12.2022)POBIERZ
Plan FIR niestac., styczeń (21.12.2022)POBIERZ
Terminarz_FiR_Ir._licencjat (akt. 23.09.2022r.)POBIERZ
Terminarz_FiR_IIr._licencjat (akt. 21.09.2022r.)POBIERZ
Terminarz_FiR_IIIr._licencjat (akt. 21.09.2022r.)POBIERZ
Terminarz_FiR_Ir._II_stopnia (akt. 22.09.2022r.)POBIERZ
Terminarz_FiR_IIr._II_stopnia (akt. 23.09.2022r.)POBIERZ
PLANY LOGISTYKA - plany mogą ulec zmianie
Sesja zimowa Logistyka stacjonarne (akt. 26.01.2023)POBIERZ
Sesja zimowa Logistyka niestacjonarne (akt. 26.01.2023)POBIERZ
Plan Logistyka stac. I,II,III rok (akt. 06.12.2022)POBIERZ
Plan Logistyka niestac., grudzień, styczeń (akt. 01.12.2022)POBIERZ
Terminarz_Log_Ir._licencjat (akt. 23.09.2022r.)POBIERZ
Terminarz_Log_IIr._licencjat (akt. 21.09.2022r.)POBIERZ
Terminarz_Log_IIIr._licencjat (akt. 21.09.2022r.)POBIERZ
PLANY PIELĘGNIARSTWO - plany mogą ulec zmianie
Sesja zimowa Pielęgniarstwo (akt. 27.01.2023)POBIERZ
Plan Pielęgniarstwo stac. (akt. 19.10.2022)POBIERZ

Osoby odpowiedzialne za plany zajęć:

Agnieszka Laszczyk (bezpieczeństwo narodowe, pielęgniarstwo, Uniwersytet Dziecięcy)
e-mail: agnieszka.laszczyk@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8200 lub (44) 732 74 32
miejsce: budynek A, pokój 13

Agnieszka Ścieglińska (Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)
e-mail: agnieszka.scieglinska@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8401 lub (44) 732 74 04
miejsce: budynek administracji, parter, pokój 3

Anika Pełka (administracja)
e-mail: anika.pelka@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8111 lub (44) 732 74 10
miejsce: budynek B, pokój 23

Elżbieta Szymczyk (filologia angielska)
e-mail: elzbieta.szymczyk@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8133 lub (44) 732 74 46
miejsce: budynek B, pok. 222

Małgorzata Radomska (historia)
e-mail: malgorzata.radomska@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8243 lub (44) 732 74 63
miejsce: budynek B, pok. 5

Róża Gudź (finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie)
e-mail: roza.gudz@ujk.edu.pl
telefon: 41 349 60 91, (44) 732 74 00 wew. 8147 lub (44) 732 74 34
miejsce: budynek administracji, parter, pokój 3

OGŁOSZENIA

Konsultacje w sesji dr J. Dworniak-Jarych – 6.02.2023 r. – 12.00-13.00 s.217B

Zaliczenia w sesji egzaminacyjnej, zimowej u dr M. Ziółek-Sowińskiej – ZOBACZ

 


Dyżury pracowników (wszystkie kierunki) w zimowej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2022/2023 (01.02.2023) – ZOBACZ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube