Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Ubezpieczenia OC i NNW studentów UJK

Ubezpieczenie NNW i OC dla studentów i doktorantów

Zawarcie ubezpieczenia NNW i OC

Ubezpieczenie NNW – suma ubezpieczenia 35 000,00 PLN

Aby zakupić ubezpieczenie NNW:

1) Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

a) Dla studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Matematyczno Przyrodniczego, kierunek Fizyka Techniczna i Fizyka II Stopnia – podaj numer: xdzg3 (składka 45,00 PLN)

b) Dla studentów z pozostałych Wydziałów Uniwersytetu (innych niż Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, kierunek Fizyka Techniczna i Fizyka II Stopnia) – podaj numer: fbq3q (składka 40 PLN)

2) Postępuj zgodnie z instrukcjami

Ubezpieczenie OC – suma ubezpieczenia 50 000,00 PLN

Aby zakupić ubezpieczenie:

1) Zrób przelew składki 25,00 PLN na konto InterRisk nr:
55 1240 6960 7170 0800 2700 3322

WAŻNE: InterRisk wymaga aby w tytule przelewu podać dane  osobowe  umożliwiające identyfikację wpłacającego składkę: imię i nazwisko oraz nr pesel Ubezpieczonego

2) Pobierz certyfikat ze strony uczelni: https://www.ujk.edu.pl/ubezpieczenia_nnw_i_oc.html

Kontakt: Agnieszka Warchoł, Tel. 048 385 39 20, kom. 506 418 697

Certyfikat zawarcia ubezpieczenia OC: https://www.ujk.edu.pl/webujk/resources/2020/09/ubezpieczenia/CERTYFIKAT%20zawarcia%20ubezpieczenia%20OC.pdf

Zakres ubezpieczenia 2020 – dla Collegium Medicum i Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych kier. Fizyka techniczna i Fizyka II stopnia: https://www.ujk.edu.pl/webujk/resources/2020/09/ubezpieczenia/ZAKRES%20UBEZPIECZENIA%20-%202020%20-%20DLA%20WLiNoZ%20i%20Mat.%20Przyrod.%20kierunek%20Fizyka%20Techniczna%20i%20Fizyka%20II%20Stopnia.pdf

Zakres ubezpieczenia 2020 – dla pozostałych wydziałów: https://www.ujk.edu.pl/webujk/resources/2020/09/ubezpieczenia/ZAKRES%20UBEZPIECZENIA%20-%202020%20-%20DLA%20POZOSTALYCH%20WYDZIALOW.pdf

Składki – zawarcie ubezpieczenia NNW i OC: https://www.ujk.edu.pl/webujk/resources/2020/09/ubezpieczenia/SKLADKI%20-%20Zawarcie%20ubezpieczenia%20NNW%20i%20OC%20-%202020.pdf

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube