Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim

Wzory dokumentów

Poniższe zestawienie przedstawia przydatne pracownikom dokumenty, zestawione w kategoriach tematycznych. Osoby, posiadające materiały kwalifikujące się do tej kategorii, proszone są o przysyłanie wzor(u)ów dokument(u)ów na adres webmaster@unipt.pl

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA
Zarządzenie nr 42/2023 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie zasad organizowania i rozliczania konferencji w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w KielcachPOBIERZ
Umowa o dziełoPOBIERZ
Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskichPOBIERZ
Umowa zleceniePOBIERZ
Oświadczenie dla cudzoziemcaPOBIERZ
Protokół odbioru dziełaPOBIERZ
Umowa zlecenie z osobą prowadzącą działalność gospodarcząPOBIERZ
Oświadczenie dla osób fizycznych wykonujących umowy cywilnoprawne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego niemających w Polsce miejsca zamieszkaniaPOBIERZ
OPISY FAKTUR
OPIS 1 badania - wersja 07.2020 - ma zastosowanie do wszystkich faktur/rachunków/przedpłat dotyczących realizacji badań naukowychPOBIERZ
OPIS 2 eksploatacja - wersja 07.2020 - ma zastosowanie do faktur/rachunków dotyczących płatności za np. energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, wywóz śmieci oraz innych kosztów dotyczących utrzymania budynkówPOBIERZ
OPIS 3 REMONTY I INWESTYCJE - WERSJA 07.2020 - ma zastosowanie do wydatków związanych z remontami i z realizowanymi w Uczelni inwestycjami.POBIERZ
OPIS 4 POZOSTAŁE - WERSJA 07.2020 - ma zastosowanie do wszystkich pozostałych płatności.POBIERZ
OPIS 5 PROJEKTY - WERSJA 07.2020 - ma zastosowanie do faktur projektowych współfinansowanych z EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego).POBIERZ
DRUKI DO PRAC
Pierwsza strona pracy licencjackiej/magisterskiej (promotorzy z Instytutu Nauk Pedagogicznych)POBIERZ
INNE MATERIAŁY
Wniosek o założenie konta pocztowego w domenie ujk.edu.plPOBIERZ
Zapotrzebowanie na zakup towarów/usług (formularz) NOWY!POBIERZ
Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego (formularz)POBIERZ
Formularz zamówienia na książk(ę)i do zakupienia przez Bibliotekę Filii UJKPOBIERZ
Wykaz numerów telefonów Filii UJK (aktualizacja 23.08.2023)POBIERZ
Treści merytoryczne i metodyczne dot. profilaktyki grypy sezonowej i nowej grypy A(H1N1)vPOBIERZ
Wniosek o dopisanie do listy osób uprawnionych do publikowania treści na stronie WWW Filii UniwersytetuPOBIERZ

Nasz profil na Facebook
YouTube