Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Informacje socjalne

Mgr inż. Małgorzata Mierzejewska, tel. 44/732-74-55

Dom Studenta OLIMP pok. 10A
malgorzata.mierzejewska@ujk.edu.pl


Proszę o zgłaszanie dzieci do wypłaty ekwiwalentu za paczki choinkowe (wysokość zależna od progu dochodowego: I próg – 120 zł, II próg – 115, III próg – 110 zł, IV próg – 105 zł).
Do otrzymania ekwiwalentu za paczki w roku 2022 są uprawnione dzieci urodzone w latach 2008-2020.
Zgłoszenia można dokonać osobiście (DS Olimp pok. 10A), telefonicznie 44/7327455 lub mailowo (malgorzata.mierzejewska@ujk.edu.pl) w terminie do 17 stycznia 2021 roku.Informacja dla osób korzystających ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Informuję, że osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pracownicy, emeryci, renciści) powinni złożyć OŚWIADCZENIE O DOCHODACH ZA 2020 ROK w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021 roku. Uprawnieni, którzy nie złożą oświadczenia w wymaganym terminie zostaną zakwalifikowani do najwyższego progu dochodowego.
Przypominam również o składaniu wniosków dot. dofinansowania do wypoczynku.
Formularze w/w wniosków są dostępne na stronie internetowej Filii UJK w zakładce: INFORMACJE SOCJALNE.
Małgorzata Mierzejewska

SPRAWY SOCJALNE
Zarządzenie Nr 09/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zasad gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych.POBIERZ
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w KielcachPOBIERZ
Zał. nr 1 do Regulaminu ZFŚS: TABELA KRYTERIUM DOCHODOWEGOPOBIERZ
Zał. nr 2 do Regulaminu ZFŚS: OŚWIADCZENIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS O UZYSKANYCH DOCHODACHPOBIERZ
Zał. nr 3 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o przyznanie dofinansowania do wypoczynkuPOBIERZ
Zał. nr 4 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o przyznanie dofinansowania do pobytu dzieci w żłobkach i przedszkolachPOBIERZ
Zał. nr 5 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o przyznanie zapomogi socjalnej/losowejPOBIERZ
Zał. nr 6 do Regulaminu ZFŚS: TABELA KWOT DOFINANSOWAŃ / WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃPOBIERZ
Zał. nr 7 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o przyznanie pożyczki na cele mieszkanioweZOBACZ
Zał. nr 8 do Regulaminu ZFŚS: PORĘCZENIE POŻYCZKIZOBACZ
Zał. nr 9 do Regulaminu ZFŚS: TABELA WYSOKOŚCI, OPROCENTOWANIA ORAZ OKRESU SPŁATY POŻYCZEK Z FUNDUSZU MIESZKANIOWEGOZOBACZ
Zał. nr 10 do Regulaminu ZFŚS: WZÓR UMOWY POŻYCZKI z ZFŚSZOBACZ
Zał. nr 11 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o objęcie opieką ZFŚS byłych pracowników UJK i ich rodzinZOBACZ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube