Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Informacje socjalne

Mgr inż. Małgorzata Mierzejewska, tel. 44/732-74-55

Dom Studenta OLIMP pok. 10A
malgorzata.mierzejewska@ujk.edu.pl


Informacja dla osób korzystających ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Informuję, że osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pracownicy, emeryci, renciści) powinni złożyć OŚWIADCZENIE O DOCHODACH ZA 2020 ROK w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021 roku. Uprawnieni, którzy nie złożą oświadczenia w wymaganym terminie zostaną zakwalifikowani do najwyższego progu dochodowego.
Przypominam również o składaniu wniosków dot. dofinansowania do wypoczynku.
Formularze w/w wniosków są dostępne na stronie internetowej Filii UJK w zakładce: INFORMACJE SOCJALNE.
Małgorzata Mierzejewska

SPRAWY SOCJALNE
Zarządzenie Nr 09/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zasad gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych.POBIERZ
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w KielcachPOBIERZ
Zał. nr 1 do Regulaminu ZFŚS: TABELA KRYTERIUM DOCHODOWEGOPOBIERZ
Zał. nr 2 do Regulaminu ZFŚS: OŚWIADCZENIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS O UZYSKANYCH DOCHODACHPOBIERZ
Zał. nr 3 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o przyznanie dofinansowania do wypoczynkuPOBIERZ
Zał. nr 4 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o przyznanie dofinansowania do pobytu dzieci w żłobkach i przedszkolachPOBIERZ
Zał. nr 5 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o przyznanie zapomogi socjalnej/losowejPOBIERZ
Zał. nr 6 do Regulaminu ZFŚS: TABELA KWOT DOFINANSOWAŃ / WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃPOBIERZ
Zał. nr 7 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o przyznanie pożyczki na cele mieszkanioweZOBACZ
Zał. nr 8 do Regulaminu ZFŚS: PORĘCZENIE POŻYCZKIZOBACZ
Zał. nr 9 do Regulaminu ZFŚS: TABELA WYSOKOŚCI, OPROCENTOWANIA ORAZ OKRESU SPŁATY POŻYCZEK Z FUNDUSZU MIESZKANIOWEGOZOBACZ
Zał. nr 10 do Regulaminu ZFŚS: WZÓR UMOWY POŻYCZKI z ZFŚSZOBACZ
Zał. nr 11 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o objęcie opieką ZFŚS byłych pracowników UJK i ich rodzinZOBACZ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube