Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim

Informacje socjalne

Bilety do kina z ZFŚS

Informuję że są dostępne dla pracowników i emerytów/rencistów Filii UJK kupony do sieci kin Helios (1 kupon/mies.), z dofinansowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Odpłatność: I próg dochodowy – 5 zł; II próg – 6 zł; III próg – 7 zł; IV próg – 8 zł.
Informacje: Małgorzata Mierzejewska, DS. Olimp pok. 10A, tel. 44/732-74-55


Informacja dla osób korzystających ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Informuję, że osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pracownicy, emeryci, renciści) powinni złożyć OŚWIADCZENIE O DOCHODACH ZA 2022 ROK w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2023 roku. Uprawnieni, którzy nie złożą oświadczenia w wymaganym terminie zostaną zakwalifikowani do najwyższego progu dochodowego.

Przypominam również o możliwości składaniu wniosków dot. dofinansowania do wypoczynku. Formularze w/w wniosków są dostępne na stronie internetowej Filii UJK w zakładce: INFORMACJE SOCJALNE.

Małgorzata Mierzejewska


Mgr inż. Małgorzata Mierzejewska, tel. 44/732-74-55

Dom Studenta OLIMP pok. 10A
malgorzata.mierzejewska@ujk.edu.pl


 


 

SPRAWY SOCJALNE
Zarządzenie Nr 09/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zasad gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych.POBIERZ
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w KielcachPOBIERZ
Zał. nr 1 do Regulaminu ZFŚS: TABELA KRYTERIUM DOCHODOWEGOPOBIERZ
Zał. nr 2 do Regulaminu ZFŚS: OŚWIADCZENIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS O UZYSKANYCH DOCHODACHPOBIERZ
Zał. nr 3 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o przyznanie dofinansowania do wypoczynkuPOBIERZ
Zał. nr 4 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o przyznanie dofinansowania do pobytu dzieci w żłobkach i przedszkolachPOBIERZ
Zał. nr 5 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o przyznanie zapomogi socjalnej/losowejPOBIERZ
Zał. nr 6 do Regulaminu ZFŚS: TABELA KWOT DOFINANSOWAŃ / WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃPOBIERZ
Zał. nr 7 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o przyznanie pożyczki na cele mieszkanioweZOBACZ
Zał. nr 8 do Regulaminu ZFŚS: PORĘCZENIE POŻYCZKIZOBACZ
Zał. nr 9 do Regulaminu ZFŚS: TABELA WYSOKOŚCI, OPROCENTOWANIA ORAZ OKRESU SPŁATY POŻYCZEK Z FUNDUSZU MIESZKANIOWEGOZOBACZ
Zał. nr 10 do Regulaminu ZFŚS: WZÓR UMOWY POŻYCZKI z ZFŚSZOBACZ
Zał. nr 11 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o objęcie opieką ZFŚS byłych pracowników UJK i ich rodzinZOBACZ

Nasz profil na Facebook
YouTube