Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim

Administracja

 Administracja Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim

 

Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – Czytaj więcej


Biuro Obsługi Administracyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim
obejmuje następujące jednostki organizacyjne:
1) Sekcję Administrowania Nieruchomościami,
2) Sekcję Transportu i Zaopatrzenia,
3) Samodzielne Stanowisko ds. Socjalnych,
4) Samodzielne Stanowisko ds. Inwentaryzacji.
Zastępca kanclerza ds. filii w Piotrkowie Trybunalskim kieruje Biurem Obsługi Administracyjnej Filia w Piotrkowie Trybunalskim i koordynuje pracę podległych jednostek oraz wykonuje obowiązki kanclerza w zakresie udzielonych przez niego upoważnień.


Zastępca Kanclerza ds. Filii
: mgr Rafał Strojny
telefon: (44) 732-74-08 lub (44) 732 74 00 wew. 8109, budynek C, pok. 2
zastepca.kanclerza@unipt.pl


Sekretariat Zastępcy Kanclerza ds. Filii

telefon: (44) 732-74-55 lub (44) 732-74-00 w. 8102, budynek C, pok. 10A
Starszy specjalista ds. administracyjnych: mgr inż. Małgorzata Mierzejewska
malgorzata.mierzejewska@ujk.edu.pl


telefon: (44) 732-74-56 lub (44) 732-74-00 wew. 8402, budynek A, pok. 309
Specjalista ds. technicznych: Grzegorz Chudy
grzegorz.chudy@ujk.edu.pl


Sekcja Zaopatrzenia i Transportu:

Kierowca – Andrzej Pajęcki tel. 607 619 081


 

Dział Kadr:
telefon: (41) 349-60-97 lub (44) 732-74-48 w. 8130
Główny specjalista ds. kadrowych: mgr Renata Goska-Bolanowska
r.bolanowska@unipt.pl
Specjalista ds. administracyjnych: mgr Filomena Bakalarz
telefon: (44) 732-74-53 lub (44)732 74 00 w. 8104
f.bakalarz@unipt.pl

 

Radca Prawny: mgr Cezary Kal
telefon: 41 349 7256
cezary.kal@ujk.edu.pl

 

Dział Księgowości:
telefon: (44) 732-74-54 lub (44) 732-74-00 w. 8128
kwestura@unipt.pl
Specjalista ds. finansowych: mgr Ewa Siuto
e.siuto@unipt.pl
Starszy referent ds. księgowości: Anna Radziszewska
a.radziszewska@unipt.pl
Starszy referent ds. księgowości: Marta Radziszewska
m.radziszewska@unipt.pl
Samodzielny referent ds. księgowości: Justyna Kowalczyk
justyna.kowalczyk@ujk.edu.pl

 

Dział Płac:
telefon: (44) 732-74-49 lub (44) 732-74-00 w. 8132
Monika Lewkowicz
monika.lewkowicz@ujk.edu.pl

 

Centrala telefoniczna:
telefon: (44) 732-74-00, w. 8100, fax: (44) 732-74-05
Samodzielny referent administracyjny: mgr Marcin Rudzki
m.rudzki@unipt.pl

 

Kancelaria:
telefon: (44) 732-74-01 lub (44) 732-74-00 w. 8101, fax: (44) 732-74-05
Samodzielny referent administracyjny: Barbara Procho
b.procho@unipt.pl

 

Zamówienia publiczne:
telefon: (44) 732 70 25
Specjalista ds. administracyjnych: mgr Agnieszka Rogalska
dzppt@ujk.edu.pl

 

Obsługa akademika
telefon: (44) 732-74-42 lub (44) 732-74-00 w. 8153
mgr Dariusz Pisarek
dariusz.pisarek@ujk.edu.pl

 

Archiwum:
telefon: (44) 732-74-59 lub (44) 732-74-00 w. 8167
Starszy specjalista ds. archiwum: mgr Renata Matuszak
archiwumpt@ujk.edu.pl

 

ZAPLECZE LOKALOWE

  1. BUDYNEK DYDAKTYCZNY „A” przy ul. Słowackiego 114/118 powierzchnia – 5888m2
  2. BUDYNEK DYDAKTYCZNY „B” przy ul. Słowackiego 116 powierzchnia – 4117m2
  3. DOM STUDENTA

 

  1. Baza mieszkaniowa dla nauczycieli akademickich:
    • 3 budynki mieszkalne w Woli Bykowskiej, wolnostojące z 36 mieszkaniami o łącznej powierzchni – 2234m2, 24 garażami o łącznej powierzchni – 411m2 i lokalną oczyszczalnią ścieków,

 

  • 2 mieszkania w bloku przy ul. Słowackiego 109, mieszczącego się naprzeciw budynku głównego Uczelni.

 

Nasz profil na Facebook
YouTube