Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Administracja

 Administracja Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim

 

Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – Czytaj więcej


Biuro Obsługi Administracyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim
obejmuje następujące jednostki organizacyjne:
1) Sekcję Administrowania Nieruchomościami,
2) Sekcję Transportu i Zaopatrzenia,
3) Samodzielne Stanowisko ds. Socjalnych,
4) Samodzielne Stanowisko ds. Inwentaryzacji.
Zastępca kanclerza ds. filii w Piotrkowie Trybunalskim kieruje Biurem Obsługi Administracyjnej Filia w Piotrkowie Trybunalskim i koordynuje pracę podległych jednostek oraz wykonuje obowiązki kanclerza w zakresie udzielonych przez niego upoważnień.


Zastępca Kanclerza ds. Filii
: mgr Rafał Strojny
telefon: (44) 732-74-08, fax: (44 732-74-09)
zastepca.kanclerza@unipt.pl


Sekretariat Zastępcy Kanclerza ds. Filii

telefon: (44) 732-74-55 lub (44) 732-74-00 w. 8102
Starszy specjalista ds. administracyjnych: mgr inż. Małgorzata Mierzejewska
malgorzata.mierzejewska@ujk.edu.pl


Sekcja Administrowania Nieruchomościami:

telefon: (44) 732-74-74 lub (44) 732-74-00 w. 8152, w. 8157
Starszy specjalista ds. technicznych:
kdt@unipt.pl


Sekcja Zaopatrzenia i Transportu:

Kierowca – Andrzej Pajęcki tel. 607 619 081


 

Dział Kadr:
telefon: (41) 349-60-97 lub (44) 732-74-48 w. 8130
Główny specjalista ds. kadrowych: mgr Renata Goska-Bolanowska
r.bolanowska@unipt.pl
Specjalista ds. administracyjnych: mgr Filomena Bakalarz
telefon: (44) 732-74-53 lub (44)732 74 00 w. 8104
f.bakalarz@unipt.pl

 

Radca Prawny: mgr Urszula Gierak
telefon: (44) 732-74-00 w. 8120
prawnik@unipt.pl

 

Dział Księgowości:
telefon: (44) 732-74-54 lub (44) 732-74-00 w. 8128
kwestura@unipt.pl
Główny specjalista ds. księgowości: mgr Ewa Krawętek
e.krawetek@unipt.pl
Specjalista ds. finansowych: mgr Ewa Siuto
e.siuto@unipt.pl
Starszy referent ds. księgowości: Anna Radziszewska
a.radziszewska@unipt.pl
Starszy referent ds. księgowości: Marta Radziszewska
m.radziszewska@unipt.pl
Samodzielny referent ds. księgowości: Justyna Kowalczyk
justyna.kowalczyk@ujk.edu.pl

 

Dział Płac:
telefon: (44) 732-74-49 lub (44) 732-74-00 w. 8132
Specjalista ds. finansowych: Anna Konieczna
a.konieczna@unipt.pl

 

Centrala telefoniczna:
telefon: (44) 732-74-00, w. 8100, fax: (44) 732-74-05
Samodzielny referent administracyjny: mgr Marcin Rudzki
m.rudzki@unipt.pl

 

Kancelaria:
telefon: (44) 732-74-01 lub (44) 732-74-00 w. 8101, fax: (44) 732-74-05
Samodzielny referent administracyjny: Barbara Procho
b.procho@unipt.pl

 

Zamówienia publiczne:
telefon: (44) 732 70 25
Specjalista ds. administracyjnych: mgr Agnieszka Rogalska
dzp@unipt.pl

 

Archiwum:
telefon: (44) 732-74-59 lub (44) 732-74-00 w. 8167
Starszy specjalista ds. archiwum: mgr Renata Matuszak
archiwum@unipt.pl

 

ZAPLECZE LOKALOWE

  1. BUDYNEK DYDAKTYCZNY „A” przy ul. Słowackiego 114/118 powierzchnia – 5888m2
  2. BUDYNEK DYDAKTYCZNY „B” przy ul. Słowackiego 116 powierzchnia – 4117m2
  3. DOM STUDENTA

 

  1. Baza mieszkaniowa dla nauczycieli akademickich:
    • 3 budynki mieszkalne w Woli Bykowskiej, wolnostojące z 36 mieszkaniami o łącznej powierzchni – 2234m2, 24 garażami o łącznej powierzchni – 411m2 i lokalną oczyszczalnią ścieków,

 

  • 2 mieszkania w bloku przy ul. Słowackiego 109, mieszczącego się naprzeciw budynku głównego Uczelni.

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube