Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

 

Zarządzenie nr 47/2022
Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 20 kwietnia 2022 roku
w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2022/2023 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Na podstawie art. 23 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 66 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.), § 28 ust. 1-2, § 29 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 10 Regulaminu studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Rok akademicki 2022/2023 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa od dnia 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku.
2. Rok akademicki na studiach niestacjonarnych obejmuje zjazdy śródroczne w terminach ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów przez dziekanów wydziałów i filii.
§ 2

Rok akademicki na studiach obejmuje:

 • ROK AKADEMICKI 2022/2023
  SEMESTR ZIMOWY01.10.2022 – 27.02.2023
  zajęcia dydaktyczne01.10.2022 – 22.12.2022
  ferie zimowe23.12.2022 – 01.01.2023
  zajęcia dydaktyczne c.d.02.01.2023 – 29.01.2023
  dni wolne od zajęć dydaktycznych31.10.2022
  zimowa sesja egzaminacyjna30.01.2023 – 11.02.2023
  przerwa międzysemestralna12.02.2023 – 16.02.2023
  poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego17.02.2023 – 26.02.2023
  SEMESTR LETNI27.02.2023 – 30.09.2023
  zajęcia dydaktyczne27.02.2023 – 05.04.2023
  wakacje wiosenne06.04.2023 – 11.04.2023
  zajęcia dydaktyczne c.d.12.04.2023 – 22.06.2023
  dni wolne od zajęć dydaktycznych02.05.2023
  letnia sesja egzaminacyjna23.06.2023 – 09.07.2023
  wakacje letnie10.07.2023 – 13.09.2023
  poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego14.09.2023 – 22.09.2023
  okres na podjęcie indywidualnych decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2018/201925.09.2023 – 28.09.2023

Dziekani wydziałów i filii podają do wiadomości studentów studiów stacjonarnych tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym do dnia 24 września 2022 roku oraz tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze letnim do dnia 20 lutego 2023 roku.
2. Harmonogramy zajęć dydaktycznych dla studiów niestacjonarnych są podawane do wiadomości studentów i osób prowadzących zajęcia dydaktyczne nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Dokumenty do pobrania:

Nasz profil na Facebook
YouTube