Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

 
Zarządzenie Nr 101/2020

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 11 maja 2020 roku

w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2020/2021 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Na podstawie § 10 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Rok akademicki 2020/2021 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa od dnia
  1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku.
 2. Rok akademicki na studiach niestacjonarnych obejmuje zjazdy śródroczne w terminach ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów przez dziekanów wydziałów.

§ 2

Rok akademicki na studiach obejmuje:

 • ROK AKADEMICKI 2020/2021
  SEMESTR ZIMOWY01.10.2020 – 24.02.2021
  zajęcia dydaktyczne12.10.2020 – 22.12.2021
  ferie zimowe23.12.2020 – 03.01.2021
  zajęcia dydaktyczne c.d.04.01.2021 – 05.02.2021
  dni wolne od zajęć dydaktycznych
  -
  zimowa sesja egzaminacyjna06.02.2021 – 17.02.2021
  przerwa międzysemestralna18.02.2021 – 22.02.2021
  poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego23.02.2021 – 03.03.2021
  SEMESTR LETNI04.03.2021 – 30.09.2021
  zajęcia dydaktyczne04.03.2021 – 31.03.2021
  wakacje wiosenne01.04.2021 – 06.04.2021
  zajęcia dydaktyczne c.d.07.04.2021 – 25.06.2021
  dni wolne od zajęć dydaktycznych04.06.2021
  letnia sesja egzaminacyjna26.06.2021 – 07.07.2021
  wakacje letnie08.07.2021 – 15.09.2021
  poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego16.09.2021 – 24.09.2021
  okres na podjęcie indywidualnych decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2018/201925.09.2021 – 28.09.2021

§3

Dziekani wydziałów mogą odstąpić od ustalonych w zarządzeniu terminów, z wyjątkiem terminów, o których mowa w § 1, z zachowaniem czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne (75 dni roboczych na semestr) oraz czasu przewidzianego (łącznie) na sesję egzaminacyjną, przerwę międzysemestralną i sesję poprawkową po semestrze zimowym. Sesja egzaminacyjna po semestrze letnim nie może trwać dłużej niż do dnia 11 lipca 2021 roku.
Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek studiów podają do wiadomości studentów tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym do dnia 28 września 2020 roku oraz tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze letnim do dnia 22 lutego 2021 roku.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Dokumenty do pobrania:

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube