Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

 

Zarządzenie nr 54/2021
Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 14 kwietnia 2021 roku
w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2021/2022 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Na podstawie art. 23 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 66 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), § 28 ust. 1-2, § 29 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 10 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Rok akademicki 2021/2022 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa od dnia 1 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku.
2. Rok akademicki na studiach niestacjonarnych obejmuje zjazdy śródroczne w terminach ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów przez dziekanów wydziałów i filii.

Rok akademicki na studiach obejmuje:

 • ROK AKADEMICKI 2021/2022
  SEMESTR ZIMOWY01.10.2021 – 27.02.2022
  zajęcia dydaktyczne01.10.2021 – 27.02.2022
  ferie zimowe23.12.2020 – 02.01.2022
  zajęcia dydaktyczne c.d.03.01.2022 – 31.01.2022
  dni wolne od zajęć dydaktycznych12.11.2021
  07.01.2022
  zimowa sesja egzaminacyjna01.02.2022 – 12.02.2022
  przerwa międzysemestralna13.02.2022 – 18.02.2022
  poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego19.02.2022 – 27.02.2022
  SEMESTR LETNI28.02.2022 – 30.09.2022
  zajęcia dydaktyczne28.02.2022 – 13.04.2022
  wakacje wiosenne14.04.2022 – 19.04.2022
  zajęcia dydaktyczne c.d.20.04.2022 – 22.06.2022
  dni wolne od zajęć dydaktycznych17.06.2022
  letnia sesja egzaminacyjna23.06.2022 – 09.07.2022
  wakacje letnie10.07.2022 – 15.09.2022
  poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego16.09.2022 – 24.09.2022
  okres na podjęcie indywidualnych decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2018/201925.09.2022 – 28.09.2022

 1. Dziekani wydziałów i filii podają do wiadomości studentów studiów stacjonarnych tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym do dnia 24 września 2021 roku oraz tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze letnim do dnia 21 lutego 2022 roku.
  2. Harmonogramy zajęć dydaktycznych dla studiów niestacjonarnych są podawane do wiadomości studentów i osób prowadzących zajęcia dydaktyczne nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.
  § 4
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Dokumenty do pobrania:

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube