Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim

Przetargi

 

 •  
 • Zakończony – Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.15.2022 – Dostawa materiałów i artykułów medycznych dla UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. (22.12.2022) – wynik postępowania – ZOBACZ
 • Zakończony – Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.13.2022 – Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej, oraz remont schodów zewnętrznych w budynkach UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. (10.01.2023) – Wynik postępowania – ZOBACZ
 • Zakończony – Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.08.2022 – Organizacja wycieczki dla pracowników UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. (29.07.2022) – wybór oferty najkorzystniejszej – ZOBACZ
 • Zakończony – Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.05.2022 – Sukcesywna dostawa oleju opałowego. – Wybór oferty najkorzystniejszej (17.05.2022) – ZOBACZ
 • Zakończony – Zamówienie w trybie podstawowym nr.  FDP.2301.04.2022 – Warsztaty: Praca w niepewnych czasach – rekrutacja i kariera zawodowa w Europie i świecie. – Wybór oferty najkorzystniejszej (27.04.2022) – ZOBACZ
 • Zakończony – Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego nr. FDP.2301.31.2021 – Usługa porządkowa w budynkach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. (15.02.2022) – wybór oferty najkorzystniejszej – ZOBACZ
 • Zakończony – Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego nr. FDP.2301.30.2021 – Usługa ochrony osób i mienia, oraz obsługa szatni w budynkach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – Wybór oferty najkorzystniejszej (11.02.2022) ZOBACZ
 • Zakończony – Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.29.2021 – Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do urządzeń drukujących na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. (25.01.2022) – Wybór oferty najkorzystniejszej – ZOBACZ
 • Zakończony – Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.28.2021 – Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2022 r. dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. (29.12.2021) –  ZOBACZ
 • Zakończony – Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.19.2021 – Dostawa środków czystości na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. (10.11.2021) – ZOBACZ
 • Unieważniony – Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.12.2021 – Dostawa środków czystości na potrzeby UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. (03.11.2021) – ZOBACZ
 • Unieważniony – Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.16.2021 – Dostawa wyrobów biurowych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. (20.09.2021) – ZOBACZ
 • Unieważniony – Zamówienie w trybie podstawowym – FDP.2301.11.2021 – Dostawa wyrobów biurowych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. (08.09.2021) – ZOBACZ
 • Zakończony – Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.10.2021 – Roboty malarskie oraz odnowienie parkietu w budynkach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. (19.08.2021) – ZOBACZ
 • Zakończony – Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego nr. FDP.2301.08.2021 – Dostawa pomocy i sprzętu medycznego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. (14.06.2021) – ZOBACZ
 • Zakończony – Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.09.2021 – Dostawa materiałów i artykułów medycznych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. (08.06.2021) – ZOBACZ
 • Zakończony – Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.06.2021 – Szkolenie ,, Obrazkowy test zawodów M. Achtnicha do pomiaru kompetencji zawodowych” (31.05.2021) – ZOBACZ
 • Zakończony – Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego nr. FDP.2301.05.2021 – Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb.- ZOBACZ
 • Zakończony – Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.07.2021 – Podstawowy kurs samoobrony dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. (20.05.2021) – ZOBACZ
 • Zakończony – Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.02.2021 – Dostawa mebli dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. (12.05.2021) – ZOBACZ
 • Zakończony – Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.04.2021 – Kurs kwalifikowany pierwszej pomocy dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. (11.05.2021) – ZOBACZ
 • Unieważniony – FDP.2301.03.2021 – Podstawowy kurs samoobrony dla studentów Unieważniony Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. (11.05.2021) – ZOBACZ

Nasz profil na Facebook
YouTube