Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Przetargi

  • Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.02.2021 – Dostawa mebli dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – Wybór oferty najkorzystniejszej (14.06.2021) – ZOBACZ
  • nr. ref. FDP.2301.06.2021. Szkolenie : Obrazkowy test zawodów M. Achtnicha do pomiaru kompetencji zawodowych – informacja z otwarcia ofert. – ZOBACZ

  • Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego nr. FDP.2301.08.2021 – Dostawa pomocy i sprzętu medycznego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. (14.06.2021) – ZOBACZ
  • Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.09.2021 – Dostawa materiałów i artykułów medycznych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. (08.06.2021) – ZOBACZ
  • Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.06.2021 – Szkolenie ,, Obrazkowy test zawodów M. Achtnicha do pomiaru kompetencji zawodowych” (31.05.2021) – ZOBACZ
  • Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego nr. FDP.2301.05.2021 – Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb.- ZOBACZ
  • Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.07.2021 – Podstawowy kurs samoobrony dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. (20.05.2021) – ZOBACZ
  • Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.02.2021 – Dostawa mebli dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. (12.05.2021) – ZOBACZ
  • Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.04.2021 – Kurs kwalifikowany pierwszej pomocy dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. (11.05.2021) – ZOBACZ
  • UnieważnionyFDP.2301.03.2021 – Podstawowy kurs samoobrony dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. (11.05.2021) – ZOBACZ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube