Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim

Ogłoszenia

– Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.13.2022 – Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej, oraz remont schodów zewnętrznych w budynkach UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. (21.12.2022) – Informacja z otwarcia ofert – ZOBACZ

– Zapytanie ofertowe – Wykonanie okresowej kontroli, przeglądu, konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego w budynkach Uczelni nr ref. FDP.2302.11.2022 (09.12.2022) wynik postępowania – ZOBACZ

– Zapytanie ofertowe: Dostawa niszczarki nr ref. FDP.2302.09.2022 – wynik postępowania (28.10.2022) – ZOBACZ

– Zakup paliw do samochodów służbowych i kosiarek w systemie sprzedaży bezgotówkowej nr ref. FDP.2302.02.2022 (01.02.2022) – ZOBACZ

– Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.29.2021 – Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do urządzeń drukujących na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – Informacja z otwarcia ofert. (11.01.2022) – ZOBACZ 

– Dostawa artykułów pościelowych i tekstylnych na potrzeby Akademika – wybór oferty nr ref. FDP.2302.27.2021 (04.01.2022) – ZOBACZ

– Wykonanie okresowej kontroli, przeglądu, konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego w budynkach Uczelni – wybór oferty nr ref. FDP.2302.24.2021 (17.12.2021) – ZOBACZ

– Wykonanie okresowych kontroli przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, oraz czyszczenie w/w przewodów w budynkach Uczelni – wybór oferty nr ref. FDP.2302.25.2021 – (17.12.2021) – ZOBACZ

– Dostawa urządzeń komputerowych – wybór oferty nr ref. FDP.2302.26.2021 – (17.12.2021) – ZOBACZ

– Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.19.2021 – Dostawa środków czystości na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – wybór oferty (30.11.2021) – ZOBACZ

– Zapytanie ofertowe – Wywóz nieczystości stałych – wybór oferty nr ref. FDP.2302.21.2021 (30.11.2021) – ZOBACZ

– Zapytanie ofertowe – Sukcesywna dostawa oleju opałowego do kotłowni w Woli Bykowskiej – wybór oferty nr ref. FDP.2302.20.2021 (23.11.2021) – ZOBACZ

– Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.19.2021 – Dostawa środków czystości na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – Informacja z otwarcia ofert (19.11.2021) – ZOBACZ

– Dostawa niszczarek nr ref. FDP.2302.18.2021 – wybór oferty najkorzystniejszej (18.11.2021) – ZOBACZ

– Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.12.2021 – Dostawa środków czystości na potrzeby UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb.- UNIEWAŻNIENIE (03.11.2021) – ZOBACZ

– Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.12.2021 – Dostawa środków czystości na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – Informacja z otwarcia ofert (06.10.2021) – ZOBACZ

– Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.16.2021 – Dostawa wyrobów biurowych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – UNIEWAŻNIENIE (01.10.2021)- ZOBACZ

– Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.11.2021 – Dostawa wyrobów biurowych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb.- UNIEWAŻNIENIE (20.09.2021) – ZOBACZ

– Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.10.2021 – Roboty malarskie oraz odnowienie parkietu w budynkach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – wybór oferty najkorzystniejszej (13.09.2021) – ZOBACZ

– Świadczenie usług pralniczych – wybór oferty nr ref. FDP.2302.15.2021 (09.09.2021) – ZOBACZ

– Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.10.2021 – Roboty malarskie oraz odnowienie parkietu w budynkach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – Informacja z otwarcia ofert – (02.09.2021) – ZOBACZ

– Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego nr. FDP.2301.08.2021 – Dostawa pomocy i sprzętu medycznego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – Wybór oferty najkorzystniejszej (16.08.2021) – ZOBACZ

– Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego nr. FDP.2301.05.2021 – Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – część I – Wybór oferty najkorzystniejszej (05.08.2021) – ZOBACZ

– Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego nr. FDP.2301.05.2021 – Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – zawiadomienie o unieważnieniu w części II i części III postępowania) (02.08.2021) – ZOBACZ

– Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego nr. FDP.2301.08.2021 – Dostawa pomocy i sprzętu medycznego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – informacja z otwarcia ofert (14.07.2021) – ZOBACZ

– Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.09.2021 – Dostawa materiałów i artykułów medycznych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – Wybór oferty najkorzystniejszej (02.07.2021) – ZOBACZ

– Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.06.2021 – Szkolenie ,,Obrazkowy test zawodów M. Achtnicha do pomiaru kompetencji zawodowych – Wybór oferty najkorzystniejszej (16.06.2021) – ZOBACZ

– Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.02.2021 – Dostawa mebli dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – Wybór oferty najkorzystniejszej (14.06.2021) – ZOBACZ

– nr. ref. FDP.2301.06.2021. Szkolenie : Obrazkowy test zawodów M. Achtnicha do pomiaru kompetencji zawodowych – informacja z otwarcia ofert. – ZOBACZ

– Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.04.2021 – Kurs kwalifikowany pierwszej pomocy dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. Wybór oferty najkorzystniejszej (02.06.2021) – ZOBACZ

– Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.07.2021 – Podstawowy kurs samoobrony dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – Wybór oferty najkorzystniejszej (02.06.2021) – ZOBACZ

– nr. ref. FDP.2301.07.2021. Podstawowy Kurs Samoobrony dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb.- informacja z otwarcia ofert (26.05.2021) – ZOBACZ

– nr. ref. FDP.2301.02.2021. Dostawa mebli dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb.- informacja z otwarcia ofert. – ZOBACZ

– nr. ref. FDP.2301.04.2021. Kurs Kwalifikowany Pierwszej Pomocy dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb.- informacja z otwarcia ofert – ZOBACZ

– Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.03.2021 – Podstawowy kurs samoobrony dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – unieważnienie postępowania (19.05.2021) – ZOBACZ

nr. ref. FDP.2301.03.2021. Podstawowy Kurs Samoobrony dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb.- informacja z otwarcia ofert – ZOBACZ

– Usługa wykonania profilaktycznych badań lekarskich : wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. nr ref. FDP.2302.01.2021 – wybór oferty najkorzystniejszej (25.02.2021) – ZOBACZ

– Zapytanie ofertowe nr ref. FDP.2302.04.2020 – Dostawa i montaż czujników systemu wykrywania ognia i dymu w pomieszczeniach archiwum – wybór oferty najkorzystniejszej (23.12.2020) – ZOBACZ

– Zapytanie ofertowe – Sukcesywna dostawa oleju opałowego do kotłowni w Woli Bykowskiej nr ref. FDP.2302.09.2020 – wybór oferty najkorzystniejszej (21.12.2020) – ZOBACZ

– Zapytanie ofertowe – Wywóz nieczystości stałych nr ref. FDP.2302.08.2020 – wybór oferty najkorzystniejszej (30.11.2020) – ZOBACZ

– Zapytanie ofertowe – Wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych nr ref. FDP.2302.06.2020 – wybór oferty (27.11.2020) – ZOBACZ

– Zapytanie ofertowe – Wykonanie okresowej kontroli sprzętu gaśniczego nr ref. FDP.2302.07.2020 – wybór oferty najkorzystniejszej (27.11.2020) – ZOBACZ

– PRZETARG NIEOGRANICZONY FDP.2301.05.2020 – Usługa rekrutacji na studia stacjonarne kierunek administracja prowadzone w języku angielskim oraz opieki socjalno-menedżerskiej w roku akademickim 2020/2021 – informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (02.07.2020) – ZOBACZ

– Zapytanie ofertowe – FDP.2302.03.2020 – Sukcesywne dostawy paliwa opałowego – pelletu do kotłowni w osiedlu mieszkaniowym w Woli Bykowskiej – gmina Grabica – INFORMACJA O WYNIKU (05.02.2020) – ZOBACZ

– Zapytanie ofertowe – FDP.2302.02.2020 – Zakup paczek noworocznych dla dzieci pracowników UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – INFORMACJA O WYNIKU (31.01.2020) – ZOBACZ

– Zapytanie ofertowe – FDP.2302.01.2020 – Zakup paliw do samochodów służbowych i kosiarek w systemie sprzedaży bezgotówkowej – INFORMACJA O WYNIKU (31.01.2020) – ZOBACZ

– PRZETARG NIEOGRANICZONY FDP.2301.25.19 – Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla UJK W KIELCACH FILIA W PIOTRKOWIE TRYB. – informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (24.01.2020) – ZOBACZ

– PRZETARG NIEOGRANICZONY FDP.2301.26.19 – Wykonanie przyłącza światłowodowego pomiędzy budynkami UJK W KIELCACH FILIA W PIOTRKOWIE TRYB. – informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (22.01.2020) – ZOBACZ

– PRZETARG NIEOGRANICZONY FDP.2301.28.19 – Rozbudowa okablowania sieciowego w budynkach UJK W KIELCACH FILIA W PIOTRKOWIE TRYB. – informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (20.01.2020) – ZOBACZ

– Ogłoszenie o zamówieniu – FDP.2302.27.19 – Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 2020/2021 – INFORMACJA O WYNIKU (02.01.2020) – ZOBACZ

– Przetarg nieograniczony nr FDP.2301.21.19 – Roboty malarskie w akademiku UJK W KIELCACH FILIA W PIOTRKOWIE TRYB. – informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (23.12.2019) – ZOBACZ

– Zapytanie ofertowe – FDP.2302.24.19 – Wykonanie usługi PPOŻ – INFORMACJA O  WYNIKU (29.11.2019) – ZOBACZ  

– Zapytanie ofertowe – FDP.2302.23.19 – Wykonanie usługi kominiarskiej – INFORMACJA O WYNIKU (28.11.2019) – ZOBACZ

– Zapytanie ofertowe – FDP.2302.22.19 – Wywóz nieczystości stałych – INFORMACJA O WYNIKU (25.11.2019) – ZOBACZ

– Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne nr FDP.2301.17.19 – Świadczenie całodobowej ochrony osób i mienia, oraz obsługi szatni w budynkach UJK W KIELCACH FILIA W PIOTRKOWIE TRYB. – informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (20.11.2019). – ZOBACZ

– PRZETARG NIEOGRANICZONY FDP.2301.14.19 – Usługa sprzątania w budynkach UJK W KIELCACH FILIA W PIOTRKOWIE TRYB. – informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – ZOBACZ

– FDP.2301.20.19  – Ogłoszenie   o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane – remont patio – ZOBACZ

– Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – FDP.2301.19.19 – ZOBACZ

– nr. ref. FDP.2301.14.19. Usługa sprzątania w budynkach UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – informacja z otwarcia ofert (05.11.2019). – ZOBACZ

– Zapytanie ofertowe – FDP.2302.15.19 – Dostawa powielacza dla Wydawnictwa UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – INFORMACJA O WYNIKU. (27.09.2019) – ZOBACZ

– Zapytanie ofertowe – FDP.2302.16.19 – Usługa cateringowa podczas inauguracji roku akademickiego 2019/2020 (25.09.2019). – INFORMACJA O WYNIKU – ZOBACZ

– PRZETARG NIEOGRANICZONY FDP.2301.12.19 – Remont auli i roboty malarskie w obiektach UJK W KIELCACH FILIA W PIOTRKOWIE TRYB. – informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (23.08.2019) – ZOBACZ

– PRZETARG NIEOGRANICZONY FDP.2301.13.19 – Usługa rekrutacji na studia stacjonarne kierunek administracja prowadzony w języku angielskim oraz opieki socjalno – menedżerskiej w roku akademickim 2019/2020 – OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU (22.08.2019). – ZOBACZ

– Przetarg nieograniczony  FDP.2301.12.19 – Remont auli i roboty malarskie w obiektach UJK W KIELCACH FILIA W PIOTRKOWIE TRYB. – informacja z otwarcia ofert (21.08.2019) – ZOBACZ

Nr   ref.:  FDP.2301.11.19  – Ogłoszenie   o udzieleniu zamówienia na usługę sprzątania   na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP (08.08.2019) – ZOBACZ

– Przetarg nieograniczony FDP.2301.12.19 – na remont auli i roboty malarskie w obiektach UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb (07.08.2019) – ZOBACZ

– Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Nr ref. FDP.2302.10.19 – Dostawa urządzeń komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych.(11.06.2019) – ZOBACZ

– Przetarg nieograniczony FDP.2301.08.19 – Remont patio w budynku WNS UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – Ogłoszenie o unieważnieniu (27.05.2019). – ZOBACZ

– Zapytanie ofertowe – FDP.2302.09.19 – Catering dla uczestników konferencji – informacja o wyniku (22.05.2019r.). – ZOBACZ

– Zapytanie ofertowe – FDP.2302.07.19 – Świadczenie usług pralniczych – informacja o wyniku. – ZOBACZ

– Zapytanie ofertowe – FDP.2302.06.19 – Organizacja wycieczki Kołobrzeg – Bornholm – informacja o wyniku. (09.05.2019r.) – ZOBACZ

– Przetarg nieograniczony FDP.2301.05.19 – Remont patio w budynku WNS UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – Ogłoszenie o unieważnieniu. (06.05.2019r.) – ZOBACZ

– Zapytanie ofertowe – FDP.2302.04.19 – Sukcesywne dostawy paliwa opałowego – pelletu do kotłowni w osiedlu mieszkaniowym w Woli Bykowskiej gmina Grabica – informacja o wyniku. (06.02.2019r.) – ZOBACZ

– Zapytanie ofertowe – FDP.2302.03.19 – Zakup paczek noworocznych dla dzieci pracowników UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – informacja o wyniku. (30.01.2019r.) – ZOBACZ

– Zapytanie ofertowe – FDP.2302.01.19 – usługa wykonania profilaktycznych badań lekarskich pracowników UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – informacja o wyniku. – ZOBACZ

– Przetarg nieograniczony FDP.2301.16.18 – Sukcesywna dostawa artykułów eksploatacyjnych dla UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. (15.01.2019r.) – ZOBACZ

– Przetarg nieograniczony FDP.2301.18.18 – Dostawa sprzętu komputerowego dla UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. (07.01.2019r.) – ZOBACZ

– Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Nr ref. FDP.2302.17.18 – Dostawa urządzeń komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych. (04.01.2019r.) – ZOBACZ

– Zapytanie ofertowe – FDP.2302.17.18 – Dostawa urządzeń komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych – informacja o wyniku. (20.12.2018r.) – ZOBACZ

– Przetarg nieograniczony FDP.2301.15.18 – Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. (12.12.2018r.) – ZOBACZ

– Zapytanie ofertowe – FDP.2302.14.18 – Wykonanie okresowej kontroli, przeglądu, konserwacji oraz napraw sprzętu gaśniczego w budynkach UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – informacja o wyniku. (22.11.2018r.) – ZOBACZ

– Zapytanie ofertowe – FDP.2302.13.18 – Wykonanie okresowych kontroli przewodów kominowych dla UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – informacja o wyniku. (21.11.2018r.) – ZOBACZ

– Zapytanie ofertowe- FDP.2302.12.18 – Sukcesywna dostawa środków czystości dla UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – informacja o wyniku. (19.11.2018r.) – ZOBACZ

– Przetarg nieograniczony FDP.2301.11.18 – Roboty malarskie w Akademiku  UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. – ZOBACZ

Przetarg nieograniczony FDP.2301.10.18 – Dostawa materiałów promocyjnych dla UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. (08.10.2018) – ZOBACZ

– Zapytanie ofertowe – FDP.2302.09.18 – Usługa cateringowa podczas inauguracji roku akademickiego – informacja o wyniku. – ZOBACZ

– Przetarg nieograniczony FDP.2301.08.18 – Dostawa materiałów promocyjnych dla  UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym. – ZOBACZ

-Przetarg nieograniczony FDP.2301.07.18 – Roboty malarskie w Akademiku UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym. – ZOBACZ

– Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Nr ref. FDP.2302.06.18 – Dostawa urządzeń komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych. (18.07.2018r.) – ZOBACZ

– Przetarg nieograniczony FDP.2301.04.18 – Dostawa krzeseł dla UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. – ZOBACZ

– Zapytanie ofertowe – FDP.2302.05.18 – Organizacja 3 dniowej wycieczki autokarowej w Bieszczady dla pracowników i emerytów UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – informacja o wyniku. – ZOBACZ

– Zapytanie ofertowe – FDP.2302.02.18 – Zakup paliw do samochodów służbowych i kosiarek w systemie sprzedaży bezgotówkowej – informacja o wyniku . – ZOBACZ

– Zapytanie ofertowe – FDP.2302.01.18 – Zakup paczek noworocznych dla dzieci pracowników UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb.- informacja o wyniku. – ZOBACZ

Nasz profil na Facebook
YouTube