Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim

Wzory dokumentów

  • Opisy dokumentów finansowych dotyczące bieżącej działalności Uczelni

 

OPIS 1 BADANIA – WERSJA 07.2020 – ma zastosowanie do wszystkich faktur/przedpłat dotyczących realizacji badań naukowych i badań komercyjnych.

OPIS 2 EKSPLOATACJA – WERSJA 07.2020 – ma zastosowanie do faktur w dotyczących płatności za np. energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, wywóz śmieci oraz innych kosztów dotyczących budynków.

OPIS 3 REMONTY I INWESTYCJE – WERSJA 07.2020 – ma zastosowanie do wydatków związanych z remontami i z realizowanymi w Uczelni inwestycjami.

OPIS 4 POZOSTAŁE – WERSJA 07.2020 – ma zastosowanie do wszystkich pozostałych płatności.

 

Nasz profil na Facebook
YouTube