Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

PLANY

ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, FILOLOGIA ANGIELSKA, HISTORIA, LOGISTYKA, PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, ZARZĄDZANIE

Osoby odpowiedzialne za plany zajęć:

Agnieszka Laszczyk (bezpieczeństwo narodowe, Uniwersytet Dziecięcy)
e-mail: agnieszka.laszczyk@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8200 lub (44) 732 74 32
miejsce: budynek administracji, pierwsze piętro

Elżbieta Szymczyk (ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pielęgniarstwo, zarządzanie)
e-mail: elzbieta.szymczyk@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8133 lub (44) 732 74 46
miejsce: budynek A, pok. 12

Małgorzata Radomska (administracja, filologia angielska, historia)
e-mail: malgorzata.radomska@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8243 lub (44) 732 74 63
miejsce: budynek B, pok. 17

 

Rezerwacja terminów do Dziekanatu
Dziekanat Filii w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że zostaje uruchomiona ELEKTRONICZNA REZERWACJA TERMINÓW DO DZIEKANATU dla studentów. Link do rezerwacji: https://rezerwuj.ujk.edu.pl/

INFORMACJA DLA STUDENTÓW FILII W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Dziekanat Filii w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że od dnia 14 czerwca 2021 roku zostaje uruchomiona ELEKTRONICZNA REZERWACJA TERMINÓW DO DZIEKANATU dla studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego w celu złożenia wymaganych dokumentów. Link do rezerwacji  https://rezerwuj.ujk.edu.pl/

Ważne! Przed przyjściem do Dziekanatu należy przygotować właściwą dokumentację, bezwzględnie przestrzegać godzin rezerwacji, można anulować rezerwację lub zmienić termin logując się na swoje konto w systemie rezerwacji, nie należy potwierdzać rezerwacji telefonicznie ani mailowo.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie wszystkich zaliczeń
i egzaminów przewidzianych w planie studiów oraz uiszczenie opłat za studia.

Ważne! Studenci przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego zobowiązani są, nie później niż dwa tygodnie przed planowanym egzaminem, do złożenia kompletu następujących dokumentów:

 1. Praca dyplomowa w jednym egzemplarzu w wersji dwustronnie drukowanej oprawiona w miękką okładkę (termobindowaną) z adnotacją promotora o jej przyjęciu.
  Wzór strony tytułowej – Pobierz Załącznik 7. Strona tytułowa (link).
  Do pracy dyplomowej powinno być dołączone w sposób trwały (jako ostatnia strona) oświadczenie studenta o autorstwie pracy dyplomowej – Pobierz Załącznik 10. Oświadczenie studenta o autorstwie pracy dyplomowej (link).
 2. Płyta CD z pracą dyplomową w wersji elektronicznej. Opis okładki płyty CD – Pobierz Załącznik 9. Opis okładki płyty CD (link).
 3. Fiszka bibliograficzna w formacie A5 w dwóch egzemplarzach w wydruku komputerowym – Pobierz Załącznik 11. Fiszka bibliograficzna (link).
 4. Karta obiegowa – karta zostanie uzupełniona z poziomu Dziekanatu.
 5. Ankieta do suplementu – wypełniona komputerowo – Pobierz Załącznik 13. Ankieta do suplementu (link).
 6. Legitymacja studencka – studenci studiów drugiego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich zwracają legitymację do Dziekanatu najpóźniej w dniu obrony pracy dyplomowej. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mają prawo do posiadania
  i zachowania legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku ukończenia studiów. Po upływie tego terminu absolwenci tracą prawo do posiadania
  i posługiwania się legitymacją studencką, zobowiązani są zwrócić ją Uczelni.
 7. Wydruk protokołu z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

 

Formularz o zmianę terminu realizacji zaplanowanych zajęć dydaktycznych: /wzór dla nauczycieli akademickich/
POBIERZ (.doc)
POBIERZ (.pdf)

 

OGŁOSZENIA

7 października (czwartek) o godzinie 13:00 w auli, odbędą się zajęcia integracyjne dla studentów pierwszego roku studiów. Zapraszamy!

 


 

UWAGA!
Harmonogramy zajęć dydaktycznych mogą ulec zmianie

 

PLANY ADMINISTRACJA - plany mogą ulec zmianie
Terminarz zjazdów dla Administracji st. niest. Ir. Ist. (akt. 17.09.2021)POBIERZ
Terminarz zjazdów dla Administracji st. niest. IIr. Ist. (akt. 17.09.2021)POBIERZ
Terminarz zjazdów dla Administracji st. niest. IIIr. Ist. (akt. 17.09.2021)POBIERZ
Terminarz zjazdów dla Administracji st. niest. Ir. IIst. (akt. 17.09.2021)POBIERZ
Terminarz zjazdów dla Administracji st. niest. IIr. IIst. (akt. 17.09.2021)POBIERZ

 

PLANY BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - plany mogą ulec zmianie
Plan BN I,II,III rok Ist. I,IIrok IIst. stacjonarne (akt. 24.09.2021)POBIERZ
Terminarz_BN_Ir._lic. (akt. 17.09.2021r.) POBIERZ
Terminarz_BN_IIr._lic. (akt. 17.09.2021r.) POBIERZ
Terminarz_BN_IIIr._lic. (akt. 17.09.2021r.) POBIERZ

 

PLANY EKONOMIA - plany mogą ulec zmianie
Plan_Ekonomia_stac._Ist._sem_zimowy (akt. 27.09.2020r.)POBIERZ
Terminarz_E_Ir._lic. (akt. 09.09.2020r.)POBIERZ

 

PLANY FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - plany mogą ulec zmianie
FIR Ist. stac. sem. zimowy (27.09.2021)POBIERZ
FIR IIst. stac. sem. zimowy (akt. 27.09.2021)POBIERZ
Terminarz_FiR_Ir._lic. (akt. 15.09.2021r.)POBIERZ
Terminarz_FiR_IIr._lic. (akt. 15.09.2021r.)POBIERZ
Terminarz_FiR_IIIr._lic. (akt. 15.09.2021r.)POBIERZ
Terminarz_FiR_Ir._IIstopnia (akt. 15.09.2021r.)POBIERZ
Terminarz_FiR_IIr._IIstopnia (akt. 15.09.2021r.)POBIERZ

 

PLANY FILOLOGIA ANGIELSKA - plany mogą ulec zmianie
Terminarz_FA_Ir._lic._rok ak. 21/22 (akt. 17.09.2021)POBIERZ
Terminarz_FA_IIr._lic._rok ak. 21/22 (akt. 17.09.2021)POBIERZ
Terminarz_FA_IIIr._lic._rok ak. 21/22 (akt. 17.09.2021)POBIERZ

 

PLANY HISTORIA - plany mogą ulec zmianie
Plan Historia semestr letni (akt. 25.05.2021)POBIERZ

 

PLANY LOGISTYKA - plany mogą ulec zmianie
Plan Logistyka stac. Ist. sem. zimowy (akt. 27.09.2021)POBIERZ
Terminarz_Log_Ir._lic. (akt. 15.09.2021r.)POBIERZ
Terminarz_Log_IIr._lic. (akt. 15.09.2021r.)POBIERZ

 

PLANY PEDAGOGIKA - plany mogą ulec zmianie
Ped. stac. Ist. sem. zimowy (akt. 27.09.2021)POBIERZ
Ped. stac. IIst. sem. zimowy (akt. 27.09.2021)POBIERZ
TERMINARZ-P_Ir._lic. (akt. 15.09.2021r.)POBIERZ
TERMINARZ-P_IIr._lic. (akt. 15.09.2021r.)POBIERZ
TERMINARZ-P_IIIr._lic. (akt. 15.09.2021r.)POBIERZ

 

PLANY PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - plany mogą ulec zmianie
PPiW 5-letnie stac. sem. zimowy (akt. 27.09.2021)POBIERZ
Terminarz I rok magisterskie PPIW niest. (15.09.2021)POBIERZ
Terminarz II rok magisterskie PPIW niest. (15.09.2021)POBIERZ
Terminarz IV rok magisterskie PPIW niest. (15.09.2021)POBIERZ

 

PLANY ZARZĄDZANIE - plany mogą ulec zmianie
Plan Z stac. Ist. sem. zimowy (akt. 27.09.2021)POBIERZ
Terminarz_Z_Ir._lic. (akt. 15.09.2021r.)POBIERZ
Terminarz_Z_IIr._lic. (akt. 15.09.2021r.)POBIERZ
Terminarz_Z_IIIr._lic. (akt. 15.09.2021r.)POBIERZ

 

PLAN KADRY I PŁACE - plany mogą ulec zmianie
Plan zajęć na studiach podyplomowych Kadry i Płace 2019/2020 (akt. 03.03.2020)POBIERZ

 

RACHUNKOWOŚĆ FINANSE I PODATKI - plany mogą ulec zmianie
Plan zajęć na studiach podyplomowych Rachunkowość Finanse i Podatki 2019/2020 (akt. 03.03.2020)POBIERZ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube