Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

PLANY

ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, FILOLOGIA ANGIELSKA, HISTORIA, LOGISTYKA, PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, ZARZĄDZANIE

Osoby odpowiedzialne za plany zajęć:

Dariusz Pisarek (bezpieczeństwo narodowe, administracja)
e-mail: dariusz.pisarek@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8600 lub (44) 732 74 76
miejsce: budynek A, pok. 8

Elżbieta Szymczyk (ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, pedagogika, zarządzanie)
e-mail: elzbieta.szymczyk@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8133 lub (44) 732 74 46
miejsce: budynek A, pok. 12

Małgorzata Radomska (filologia angielska, historia)
e-mail: malgorzata.radomska@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8243 lub (44) 732 74 63
miejsce: budynek B, pok. 17

 

Rezerwacja terminów do Dziekanatu
Dziekanat Filii w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że zostaje uruchomiona ELEKTRONICZNA REZERWACJA TERMINÓW DO DZIEKANATU dla studentów. Link do rezerwacji: https://rezerwuj.ujk.edu.pl/

INFORMACJA DLA STUDENTÓW FILII W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Dziekanat Filii w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że od dnia 14 czerwca 2021 roku
zostaje uruchomiona ELEKTRONICZNA REZERWACJA TERMINÓW DO DZIEKANATU dla studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego w celu złożenia wymaganych dokumentów. Link do rezerwacji  https://rezerwuj.ujk.edu.pl/

Ważne! Przed przyjściem do Dziekanatu należy przygotować właściwą dokumentację, bezwzględnie przestrzegać godzin rezerwacji, można anulować rezerwację lub zmienić termin logując się na swoje konto w systemie rezerwacji, nie należy potwierdzać rezerwacji telefonicznie ani mailowo.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie wszystkich zaliczeń
i egzaminów przewidzianych w planie studiów oraz uiszczenie opłat za studia.

Ważne! Studenci przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego zobowiązani są, nie później niż dwa tygodnie przed planowanym egzaminem, do złożenia kompletu następujących dokumentów:

 1. Praca dyplomowa w jednym egzemplarzu w wersji dwustronnie drukowanej oprawiona w miękką okładkę (termobindowaną) z adnotacją promotora o jej przyjęciu.
  Wzór strony tytułowej – Pobierz Załącznik 7. Strona tytułowa (link).
  Do pracy dyplomowej powinno być dołączone w sposób trwały (jako ostatnia strona) oświadczenie studenta o autorstwie pracy dyplomowej – Pobierz Załącznik 10. Oświadczenie studenta o autorstwie pracy dyplomowej (link).
 2. Płyta CD z pracą dyplomową w wersji elektronicznej. Opis okładki płyty CD – Pobierz Załącznik 9. Opis okładki płyty CD (link).
 3. Fiszka bibliograficzna w formacie A5 w dwóch egzemplarzach w wydruku komputerowym – Pobierz Załącznik 11. Fiszka bibliograficzna (link).
 4. Karta obiegowa – karta zostanie uzupełniona z poziomu Dziekanatu.
 5. Ankieta do suplementu – wypełniona komputerowo – Pobierz Załącznik 13. Ankieta do suplementu (link).
 6. Legitymacja studencka – studenci studiów drugiego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich zwracają legitymację do Dziekanatu najpóźniej w dniu obrony pracy dyplomowej. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mają prawo do posiadania
  i zachowania legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku ukończenia studiów. Po upływie tego terminu absolwenci tracą prawo do posiadania
  i posługiwania się legitymacją studencką, zobowiązani są zwrócić ją Uczelni.
 7. Wydruk protokołu z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

 

Formularz o zmianę terminu realizacji zaplanowanych zajęć dydaktycznych: /wzór dla nauczycieli akademickich/
POBIERZ (.doc)
POBIERZ (.pdf)

OGŁOSZENIA

SESJA LETNIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 – ZOBACZ

Uwaga studenci kierunku Administracja niestacjonarne zmiany w planach zajęć czerwcowych

Bezpieczeństwo Narodowe – pytania na egzamin licencjacki (studia I stopnia) – ZOBACZ
Bezpieczeństwo Narodowe – pytania na egzamin magisterski (studia II stopnia) – ZOBACZ

Logistyka, Zarządzanie i Fir-grupa łączona I roku studiów stacjonarnych)
Zajęcia z Lektoratu języka obcego- język niemiecki, które miała poprowadzić mgr Aneta Kulma w dniu 2 czerwca 2021 roku , poprowadzi Pani mgr B. Głowacka-Rusin
dnia 18.06.2021r.(piątek) 11.30-13.00

Filologia angielska.
W związku z wyjazdem w ramach programu Erasmus+ Pani dr hab. Katarzyny Szmigiero, prof.UJK i Pani mgr Iwony Puścian w dniach 21 – 25.06.2021 informujemy, że zajęcia zostaną zrealizowane w innych terminach. Informacje z terminami zostaną wprowadzone do planu na stronie Wirtualnej Uczelni.

Uwaga III rok Administracji stacjonarne w piątek 14 maja, 28 maja i 11 czerwca w godzinach 15.55-20.00 odbędą się ćwiczenia z przedmiotu <Partnerstwo publiczno prywatne> z mgr M. Cyrych. Tylko grupa „Instytucje prawne realizacji przedsięwzięć publicznych

Ze względu na długotrwałe zwolnienie Pani mgr K. Olczak, zajęcia dydaktyczne w terminach: od 4.03.2021r. do 30.04.2021r. zostały przesunięte w planie na terminy majowe i czerwcowe, w porozumieniu z Panią magister. Zajęcia te za mgr K. Olczak poprowadzi mgr M. Kulig – ZOBACZ

 


Dyżury pracowników na kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA w semestrze letnim 2020/2021 – ZOBACZ

Dyżury pracowników na kierunku HISTORIA w semestrze letnim 2020/2021 – ZOBACZ

Dyżury pracowników w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 na kierunkach: ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie – ZOBACZ

Dyżury pracowników kierunkach: Pedagogika i Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
semestr letni – rok akademicki 2020/2021 – ZOBACZ

Dyżury pracowników Studium Języków Obcych w roku akademickim 2020/2021 w semestrze letnim – ZOBACZ

 


 

UWAGA!
Harmonogramy zajęć dydaktycznych mogą ulec zmianie

SESJA LETNIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 – ZOBACZ

PLANY ADMINISTRACJA - plany mogą ulec zmianie
Administracja semestr letni (akt. 12.05.2021)POBIERZ
Administracja pierwszy zjazd semestr letni 13,14 marca (akt. 11.03.2021)POBIERZ
Administracja drugi zjazd semestr letni 20,21 marca (akt. 09.03.2021)POBIERZ
Administracja trzeci zjazd semestr letni 10,11 kwietnia (akt. 08.04.2021)POBIERZ
Administracja czwarty zjazd semestr letni 17,18 kwietnia (akt. 08.04.2021)POBIERZ
Administracja piąty zjazd semestr letni 24,25 kwietnia (akt. 21.04.2021)POBIERZ
Administracja szósty zjazd semestr letni 8,9 maja (akt. 30.04.2021)POBIERZ
Administracja siódmy zjazd semestr letni 15,16 maja (akt. 30.04.2021)POBIERZ
Administracja ósmy zjazd semestr letni 29,30 maja (akt. 12.05.2021)POBIERZ
Administracja dziewiąty zjazd semestr letni 12,13 czerwca (akt. 10.06.2021)POBIERZ
Administracja dziesiąty zjazd semestr letni 19,20 czerwca (akt. 10.06.2021)POBIERZ
Terminarz zjazdów dla Administracji st. niest. (akt. 12.10.2020)POBIERZ

SESJA LETNIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 – ZOBACZ

PLANY BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - plany mogą ulec zmianie
Plan Bezpieczeństwo narodowe I i II stopień semestr letni (akt. 02.04.2021r.) POBIERZ
Plan Bezpieczeństwo narodowe zaoczne I stopień 13,14 marca (akt. 11.03.2021r.) POBIERZ
Plan Bezpieczeństwo narodowe zaoczne I stopień 27,28 marca (akt. 11.03.2021r.) POBIERZ
Plan Bezpieczeństwo narodowe zaoczne I stopień 10,11 kwietnia (akt. 08.04.2021r.) POBIERZ
Plan Bezpieczeństwo narodowe zaoczne I stopień 17,18 kwietnia (akt. 08.04.2021r.) POBIERZ
Plan Bezpieczeństwo narodowe zaoczne I stopień 24,25 kwietnia (akt. 02.04.2021r.) POBIERZ
Plan Bezpieczeństwo narodowe zaoczne I stopień 8,9 maja (akt. 04.05.2021r.) POBIERZ
Plan Bezpieczeństwo narodowe zaoczne I stopień 22,23 maja (akt. 04.05.2021r.) POBIERZ
Plan Bezpieczeństwo narodowe zaoczne I stopień 5,6 czerwca (akt. 14.05.2021r.) POBIERZ
Plan Bezpieczeństwo narodowe zaoczne I stopień 12,13 czerwca (akt. 14.05.2021r.) POBIERZ
Plan Bezpieczeństwo narodowe zaoczne I stopień 19,20 czerwca (akt. 14.05.2021r.) POBIERZ
Terminarz_BN_Ir._lic. (akt. 28.09.2020r.) POBIERZ
Terminarz_BN_Ir._mgr (akt. 28.09.2020r.) POBIERZ
Terminarz_BN_IIr._lic. (akt. 28.09.2020r.) POBIERZ
Terminarz_BN_IIIr._lic. (akt. 28.09.2020r.) POBIERZ

SESJA LETNIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 – ZOBACZ

PLANY EKONOMIA - plany mogą ulec zmianie
Ekonomia semestr letni (akt. 11.06.2021r.)POBIERZ
Terminarz_E_Ir._lic. (akt. 09.09.2020r.)POBIERZ

SESJA LETNIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 – ZOBACZ

PLANY FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - plany mogą ulec zmianie
FiR I i II st. semestr letni (akt. 11.06.2021)POBIERZ
FiR semestr letni niestacjonarne (akt. 27.05.2021)POBIERZ
Terminarz_FiR_Ir._lic. (akt. 25.09.2020r.)POBIERZ
Terminarz_FiR_IIr._lic. (akt. 25.09.2020r.)POBIERZ

SESJA LETNIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 – ZOBACZ

PLANY FILOLOGIA ANGIELSKA - plany mogą ulec zmianie
Filologia angielska I i II stopień stacjonarne (akt. 28.05.2021)POBIERZ
Filologia angielska niestacjonarne I stopnia (akt. 19.03.2021)POBIERZ
Filologia angielska niestacjonarne dodatkowy zjazd 27, 28 marca (akt. 25.03.2021)POBIERZ
Terminarz_FA_Ir._IIr._lic._rok ak. 20/21 (akt. 22.09.2020)POBIERZ

SESJA LETNIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 – ZOBACZ

PLANY HISTORIA - plany mogą ulec zmianie
Plan Historia semestr letni (akt. 25.05.2021)POBIERZ

SESJA LETNIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 – ZOBACZ

PLANY LOGISTYKA - plany mogą ulec zmianie
Logistyka semestr letni (akt. 02.06.2021)POBIERZ
Logistyka zaoczne semestr letni (akt. 09.06.2021)POBIERZ
Terminarz_Log_Ir._lic. (akt. 25.09.2020r.)POBIERZ

SESJA LETNIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 – ZOBACZ

PLANY PEDAGOGIKA - plany mogą ulec zmianie
Pedagogika semestr letni I stopień (akt. 02.06.2021r.)POBIERZ
Pedagogika semestr letni II stopień (akt. 24.05.2021r.)POBIERZ
Pedagogika semestr letni zaoczne I,II,III rok (akt. 09.06.2021r.)POBIERZ
TERMINARZ-P_Ir._lic. (akt. 28.09.2020r.)POBIERZ
TERMINARZ-P_IIr._lic. (akt. 28.09.2020r.)POBIERZ
TERMINARZ-P_IIIr._lic. (akt. 28.09.2020r.)POBIERZ

SESJA LETNIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 – ZOBACZ

PLANY PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - plany mogą ulec zmianie
Ped 5-letnie magisterskie semestr letni (10.06.2021) POBIERZ
Ped 5-letnie magisterskie zaoczne semestr letni (09.06.2021) POBIERZ
Terminarz I rok magisterskie PPIW niest. (06.10.2020)POBIERZ

SESJA LETNIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 – ZOBACZ

PLANY ZARZĄDZANIE - plany mogą ulec zmianie
Zarządzanie semestr letni (akt. 11.06.2021)POBIERZ
Zarządzanie zaoczne semestr letni (akt. 09.06.2021)POBIERZ
Terminarz_Z_Ir._lic. (akt. 25.09.2020r.)POBIERZ
Terminarz_Z_IIr._lic. (akt. 25.09.2020r.)POBIERZ
Terminarz_Z_IIIr._lic. (akt. 25.09.2020r.)POBIERZ

SESJA LETNIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 – ZOBACZ

PLAN KADRY I PŁACE - plany mogą ulec zmianie
Plan zajęć na studiach podyplomowych Kadry i Płace 2019/2020 (akt. 03.03.2020)POBIERZ

SESJA LETNIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 – ZOBACZ

RACHUNKOWOŚĆ FINANSE I PODATKI - plany mogą ulec zmianie
Plan zajęć na studiach podyplomowych Rachunkowość Finanse i Podatki 2019/2020 (akt. 03.03.2020)POBIERZ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube