Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Samorząd Studencki

Kontakt:

e-mail: samorzadpt@ujk.edu.pl
miejsce: Biuro Samorządu – Budynek Domu Studenta „OLIMP”, pok. nr 8B (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem umówienia spotkania) Stały dyżur – środy godzina 13:00 – 13:30. Zapraszamy i zachęcamy do dyskusji i współpracy!

 

Formularz zgłoszeniowy – POBIERZ

 


Rada Samorządu Studentów Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim:

Przewodnicząca Zarządu FRSS
Katarzyna Karpik

Zastępcy Przewodniczącej Zarządu FRSS
Monika Podkowińska
Julia Lewińska
Anna Sęderecka

Sekretarz FRSS
Klaudia Płóciennik

Zastępca Sekretarza FRSS
Mateusz Lizut

 

Komisja ds. pomocy materialnej:

Przewodniczący: Magdalena Cieślikowska
Zastępca Przewodniczącego: Wiktoria Bartosiewicz
Członek Komisji: Mateusz Lizut

Komisja ds. kultury:
Przewodniczący: Marlena Leśniewska
Zastępca Przewodniczącego: Klaudia Płóciennik
Członek Komisji: Julia Lewińska

Członkowie FRSS:

Szymon Kołodziejczyk
Dominika Kłych
Magdalena Cieślikowska
Wiktoria Bartosiewicz
Marlena Leśniewska

Kontakt:
e-mail: samorzadpt@ujk.edu.pl

 

   Samorząd Studentów reprezentuje studentów przed władzami uczelni, wraz z nimi współdecyduje o podziale funduszy na stypendia naukowe, socjalne oraz rozdzielaniu miejsc w akademiku oraz jest jedynym przedstawicielem studentów poza uczelnią. Współpracuje z wszystkimi organizacjami studenckimi. Studenci z Samorządu wchodzą także w skład organów kolegialnych uczelni, którymi są np. Senat Uczelni czy Rady Wydziałowe. Im także przysługuje prawo akceptacji kandydata na prodziekana do spraw studenckich na poziomie wydziału oraz prorektora do spraw studenckich uczelni. Studenckie władze przygotowują również żakowskie imprezy, np. Juwenalia, Fuksówka itp.

   Przewodniczący reprezentuje i koordynuje wszystkie prace organów Samorządu. Do zadań Przewodniczącego należy także dbanie o zapewnienie organom Samorządu odpowiednich warunków do ich działalności. Wszelkie informacje o planowanych imprezach organizowanych przez Samorząd, uzyskacie Państwo w Radzie Samorządu Studentów w Domu Studenta „Olimp”, pokój 8.

   Aktualnie w ramach Rady Samorządu Studentów działają dwie komisje: Komisja ds. Pomocy Materialnej oraz Komisja Kulturalna.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej zeskakuj kod QR 😀qr

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube