Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim

Samorząd Studencki

Kontakt:

e-mail: samorzadpt@ujk.edu.pl
miejsce: Biuro Samorządu – Budynek Domu Studenta „OLIMP”, pok. nr 8B (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem umówienia spotkania) Stały dyżur – środy godzina 13:00 – 13:30. Zapraszamy i zachęcamy do dyskusji i współpracy!

Regulamin – ZOBACZ

Formularz zgłoszeniowy – POBIERZ

 


Rada Samorządu Studentów Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim:

Katarzyna Karpik – przewodnicząca
Aleksandra Piwowarska – zastępca przewodniczącej
Krystian Kowalski
Daniel Krasoń
Tomasz Kopcik
Jakub Siedmiorka
Piotr Mielczarek

 

Kontakt:
e-mail: samorzadpt@ujk.edu.pl

 

   Samorząd Studentów reprezentuje studentów przed władzami uczelni, wraz z nimi współdecyduje o podziale funduszy na stypendia naukowe, socjalne oraz rozdzielaniu miejsc w akademiku oraz jest jedynym przedstawicielem studentów poza uczelnią. Współpracuje z wszystkimi organizacjami studenckimi. Studenci z Samorządu wchodzą także w skład organów kolegialnych uczelni, którymi są np. Senat Uczelni czy Rady Wydziałowe. Im także przysługuje prawo akceptacji kandydata na prodziekana do spraw studenckich na poziomie wydziału oraz prorektora do spraw studenckich uczelni. Studenckie władze przygotowują również żakowskie imprezy, np. Juwenalia, Fuksówka itp.

   Przewodniczący reprezentuje i koordynuje wszystkie prace organów Samorządu. Do zadań Przewodniczącego należy także dbanie o zapewnienie organom Samorządu odpowiednich warunków do ich działalności. Wszelkie informacje o planowanych imprezach organizowanych przez Samorząd, uzyskacie Państwo w Radzie Samorządu Studentów w Domu Studenta „Olimp”, pokój 8.

   Aktualnie w ramach Rady Samorządu Studentów działają dwie komisje: Komisja ds. Pomocy Materialnej oraz Komisja Kulturalna.

Nasz profil na Facebook
YouTube