Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Akademickie Biuro Karier „Synergia”

 

Akademickie Biuro Karier „Synergia” Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza gorąco wszystkich studentów do współpracy oraz korzystania z ofert pracy. Siedzibą Akademickiego Biura Karier jest „Dom studenta” pokój 9b. Serdecznie zapraszamy!

 
opiekun: mgr Maciej Szołtysik
telefon: (44) 732 74 70 lub (44) 732 74 00 w. 8162
miejsce: budynek A, pok. 16
godziny pracy: 7.30 – 15.30

 

firma z powerem
 

Przewodnik „Pracodawcy 2020/21”
LINK: https://bit.ly/przewodnik2020

Przewodnik „Pracodawcy 2020/21” to jedna z najważniejszych publikacji adresowanych do studentów i absolwentów, umożliwiająca młodym ludziom wybór zawodowej drogi. To cenne źródło informacji o dostępnych miejscach pracy, stażach, praktykach, a także kulturach korporacyjnych i oczekiwaniach organizacji od kandydatów. Dzięki nim poszukujący pracy mogą lepiej przygotować się do rozmów rekrutacyjnych, poznać organizację i porównać oferty prezentowane przez różnych pracodawców.

W najnowszym wydaniu Przewodnika „Pracodawcy” można znaleźć m.in. artykuł o tym, jak napisać idealne CV, jak oczarować rekrutera na rozmowie rekrutacyjnej czy jak wykorzystać czas na studiach w 200%, angażując się w działalność organizacji studenckich. Dodatkowo znajdują się tam również informacje na temat profili najlepszych pracodawców oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją!

najlepsi pracodawcy


Misja Akademickiego Biura Karier Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim

Zapewnienie studentom i absolwentom Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jak najlepszych możliwości wejścia w aktywne życie zawodowe. Odbywać się to będzie poprzez szereg warsztatów, konsultacji, badanie indywidualnych preferencji oraz predyspozycji. Ponadto Biuro Karier zajmować się będzie organizacją spotkań z osobami, które odniosły sukces, zajęć z trenerami oraz pośrednikami pracy. Studenci będą na bieżąco zaznajamiani z aktualnym stanem lokalnego rynku pracy, ofertami związanymi z ich wykształceniem oraz zainteresowaniami. Jednostka pragnie także koncentrować się na wydobywaniu ze studentów ich talentów, wspólnej pracy oraz rozwoju.


Cele działań Akademickiego Biura Karier Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim:

1. Prowadzenie różnorodnych form poszukiwania pracy dla przyszłych oraz aktualnych absolwentów Uczelni, w szczególności poprzez nawiązywanie stałych kontaktów z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi, gromadzenie informacji o kursach, stypendiach, studiach podyplomowych i studiach zagranicznych, organizowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe.
2. Pomaganie studentom i absolwentom Uczelni w planowaniu kariery zawodowej.


Zadania realizowane przez Akademickiego Biura Karier Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim:

1. Dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
2. Zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy oraz staży.
3. Dostarczanie właściwym jednostkom organizacyjnym Uczelni informacji o możliwości odbywania przez studentów praktyk zawodowych.
4. Rozwijanie predyspozycji
5. Pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe.
6. Organizowanie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.
7. Organizacja targów pracy.
8. Prezentacja studentom i absolwentom Uczelni przedsiębiorców, inicjatyw urzędów pracy, promowanie aktywności i przeciwdziałanie bezrobociu.
9. Promocja studentów i absolwentów Uczelni wśród pracodawców.
10. Pośredniczenie w kontaktach pomiędzy pracodawcami a studentami.
11. Ukierunkowanie na konkretny zawód
12. Wspieranie dodatkowych aktywności w toku studiów
13. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów z osobami zajmującymi kluczowe pozycje na lokalnym rynku oraz z bogatym doświadczeniem zawodowym i licznymi sukcesami
14. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy studentom i absolwentom Uczelni w tym w szczególności:
a) poradnictwo indywidualne i grupowe z uwzględnieniem predyspozycji i ograniczeń do wykonywania zawodu
b) poradnictwo w zakresie metod poszukiwania pracy
c) udzielanie informacji o kursach, studiach podyplomowych oraz stypendiach
d) udzielanie informacji o procedurach rekrutacji pracowników danego pracodawcy.
15. Nawiązywanie współpracy z firmami i przedsiębiorcami województwa łódzkiego

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube