Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Monitorowanie losów absolwentów UJK Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ABK

Akademickie Biuro Karier UJK w Piotrkowie Tryb.

Najnowszy raport ELA ukazujący losy absolwentów rocznika 2016

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi wynikami raportu ukazującego losy absolwentów 2016r, które zostały zbadane w tym roku po raz pierwszy. Tegoroczna edycja systemu ELA zawiera szereg zmian w stosunku do ubiegłorocznej edycji.

Pierwsza dotyczy wydłużenia okresu monitorowania karier absolwentów z rocznika 2014 z dwóch do trzech lat, a absolwentów z rocznika 2015 z jednego roku do dwóch lat. Dzięki tej zmianie będzie możliwe porównanie ich sytuacji na rynku pracy w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Losy absolwentów z rocznika 2016 zostały w tej edycji badania przeanalizowane w ciągu pierwszego roku po dyplomie. Wprowadzone zmiany pozwalają na prowadzenie porównań w zależności od miejsca zamieszkania itp.

Następna zmiana dotyczy nowego, przyjaznego sposobu prezentacji wyników – interaktywne infografiki. Użytkownik może wybrać grupę, dla której zostaną pokazane wyniki. Może też wybrać konkretną uczelnię i określony obszar lub dziedzinę studiów.

Kolejna zmiana dotyczy nowej odsłony raportów. W poprzednich edycjach systemu ELA raporty całościowo opisywały badane zbiorowości. W tej edycji wprowadzone zostały raporty tematyczne, poświęcone poszczególnym aspektom funkcjonowania absolwentów na rynku pracy. Są to: poszukiwanie pracy i bezrobocie, wynagrodzenia, praca a dalsze studia, geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów. Wprowadzone rozwiązanie ułatwia wyszukiwanie informacji użytkownikom zainteresowanym konkretnym aspektem losów absolwentów.

Dodatkowo w zakładce „Zestawienia” można znaleźć raporty zestawiające wskaźniki opisujące funkcjonowanie na rynku pracy absolwentów należących do określonych grup wyróżnionych ze względu na kierunek (program), obszar i dziedzinę studiów.

Głównym źródłem informacji przedstawianych w raportach są dane administracyjne pochodzące z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on.

Według najnowszych informacji aż 94,9% absolwentów UJK którzy uzyskali dyplom w 2016r. występuje w rejestrach ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z raportami: http://absolwenci.nauka.gov.pl/.

Najnowszy raport ukazujący losy absolwentów rocznika 2016 dostępny jest pod linkiem: http://ela.nauka.gov.pl/


Raporty dotyczą absolwentów UJK, którzy uzyskali dyplom w 2016r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2016
I Stopnia

Praca i bezrobocie
Wynagrodzenia
Praca a dalsze studia
Praca a miejsce zamieszkania
Porównanie kierunków

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2016
II Stopnia

Praca i bezrobocie
Wynagrodzenia
Praca a dalsze studia
Praca a miejsce zamieszkania
Porównanie kierunków

Ekonomiczne aspekty losów absolwentów UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego stopniaZOBACZ
Ekonomia, studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego stopniaZOBACZ
Filologia, studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego stopniaZOBACZ
Filologia polska, studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego stopniaZOBACZ
Historia, studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego stopniaZOBACZ
Pedagogika, studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego stopniaZOBACZ
Stosunki międzynarodowe, studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego stopniaZOBACZ
Zarządzanie, studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego stopniaZOBACZ
Filologia polska, studia stacjonarne, drugiego stopniaZOBACZ
Historia, studia stacjonarne, drugiego stopniaZOBACZ
Pedagogika, studia stacjonarne, drugiego stopniaZOBACZ
Pedagogika, studia niestacjonarne, drugiego stopniaZOBACZ
Stosunki międzynarodowe, studia stacjonarne, drugiego stopniaZOBACZ
Stosunki międzynarodowe, studia niestacjonarne, drugiego stopniaZOBACZ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube