Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Ogłoszenia

Uwaga!
Zaliczenie u prof. J. Karpacza odbędzie się w sobotę 25 czerwca 2022 roku od 12.30 w Sali 219

Harmonogram egzaminów dyplomowych rok akademicki 2021/2022 studia stacjonarne i niestacjonarne Pedagogika i Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (20.06.2022) – ZOBACZ

.


Dyżury pracowników Instytutu Nauk Prawnych oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych w sesji letniej roku akademickiego 2021/2022 (15.06.2022) – ZOBACZ

Dyżury pracowników na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 (29.03.2022) – ZOBACZ

Dyżury pracowników Instytutu Historii podczas letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2021/22 (15.06.2022)- ZOBACZ

DYŻURY PRACOWNIKÓW NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Semestr letni rok akademicki 2021/2022 (14.03.2022) – ZOBACZ

Dyżury pracowników Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 (15.06.2022) – ZOBACZ

Dyżury pracowników kierunkach: Pedagogika i Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna semestr letni – rok akademicki 2021/2022 (27.04.2022) – ZOBACZ

Dyżury pracowników kierunku ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka i zarządzanie (13.06.2022) – ZOBACZ

Dyżury pracowników Studium Języków Obcych w Filii i Centrum Sportu w Filii Semestr zimowy roku akademickiego (03.02.2022) – ZOBACZ


Rezerwacja terminów do Dziekanatu
Dziekanat Filii w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że zostaje uruchomiona ELEKTRONICZNA REZERWACJA TERMINÓW DO DZIEKANATU dla studentów. Link do rezerwacji: https://rezerwuj.ujk.edu.pl/

INFORMACJA DLA STUDENTÓW FILII W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Dziekanat Filii w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że od dnia 14 czerwca 2021 roku zostaje uruchomiona ELEKTRONICZNA REZERWACJA TERMINÓW DO DZIEKANATU dla studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego w celu złożenia wymaganych dokumentów. Link do rezerwacji  https://rezerwuj.ujk.edu.pl/

Ważne! Przed przyjściem do Dziekanatu należy przygotować właściwą dokumentację, bezwzględnie przestrzegać godzin rezerwacji, można anulować rezerwację lub zmienić termin logując się na swoje konto w systemie rezerwacji, nie należy potwierdzać rezerwacji telefonicznie ani mailowo.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie wszystkich zaliczeń
i egzaminów przewidzianych w planie studiów oraz uiszczenie opłat za studia.

Ważne! Studenci przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego zobowiązani są, nie później niż dwa tygodnie przed planowanym egzaminem, do złożenia kompletu następujących dokumentów:

 1. Praca dyplomowa w jednym egzemplarzu w wersji dwustronnie drukowanej oprawiona w miękką okładkę (termobindowaną) z adnotacją promotora o jej przyjęciu.
  Wzór strony tytułowej – Pobierz Załącznik 7. Strona tytułowa (link).
  Do pracy dyplomowej powinno być dołączone w sposób trwały (jako ostatnia strona) oświadczenie studenta o autorstwie pracy dyplomowej – Pobierz Załącznik 10. Oświadczenie studenta o autorstwie pracy dyplomowej (link).
 2. Płyta CD z pracą dyplomową w wersji elektronicznej. Opis okładki płyty CD – Pobierz Załącznik 9. Opis okładki płyty CD (link).
 3. Fiszka bibliograficzna w formacie A5 w dwóch egzemplarzach w wydruku komputerowym – Pobierz Załącznik 11. Fiszka bibliograficzna (link).
 4. Karta obiegowa – karta zostanie uzupełniona z poziomu Dziekanatu.
 5. Ankieta do suplementu – wypełniona komputerowo – Pobierz Załącznik 13. Ankieta do suplementu (link).
 6. Legitymacja studencka – studenci studiów drugiego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich zwracają legitymację do Dziekanatu najpóźniej w dniu obrony pracy dyplomowej. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mają prawo do posiadania
  i zachowania legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku ukończenia studiów. Po upływie tego terminu absolwenci tracą prawo do posiadania
  i posługiwania się legitymacją studencką, zobowiązani są zwrócić ją Uczelni.
 7. Wydruk protokołu z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

Formularz o zmianę terminu realizacji zaplanowanych zajęć dydaktycznych: /wzór dla nauczycieli akademickich/
POBIERZ (.doc)
POBIERZ (.pdf)

 


Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich

Nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji. Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności legitymacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube