Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Ogłoszenia

Wszystkie zajęcia od 17 października odbywają się w formie zdalnej.

Uwaga III rok administracja stacjonarne następuje zmiana prowadzącego Wykład monograficzny – od środy 7 kwietnia o godz. 8.00-9.30 wykład będzie prowadził dr W. Malesa

Zajęcia z mgr M. Hudzieczek-Cieślar w dniach 30 i 31 marca 2021r.
odwołane
Odrobienie zajęć po ustaleniu z wykładowcą

Zajęcia z prof. W. Pasicznikiem w dniu 30 marca 2021 roku
Odwołane
Odrobienie zajęć po ustaleniu z wykładowcą

Uwaga studenci kierunków Administracja i Bezpieczeństwo narodowe zmiany w planach zajęć na studiach stacjonarnych

Uwaga studenci 1 roku filologii angielskiej (I stopień), w związku z powołaniem grupy, zajęcia z języka rosyjskiego odbywają się w czwartki w godzinach 8:00 – 9:30

 


Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich

Nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji. Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności legitymacji.

Funkcjonowanie Dziekanatu Filii od dnia 26 października 2020 roku

W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną uprzejmie prosimy o ograniczenie kontaktów bezpośrednich z dziekanatem i administracją Filii do minimum. W związku z tym podania i wnioski należy przesyłać pocztą tradycyjną lub osobiście przy wykorzystaniu skrzynki podawczej znajdującej się w budynku A (przy portierni).

W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego (odbiór legitymacji, zaświadczeń, sprawy socjalno-bytowe, inne sprawy) uprzejmie prosimy o rezerwację terminu za pomocą systemu rezerwacji terminów dziekanatowych: https://rezerwuj.ujk.edu.pl/. Obsługa studenta odbywa się wyłącznie na podstawie zarezerwowanych terminów.

Ponadto informujemy, że administracja Filii pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube