Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Ogłoszenia

SESJA LETNIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 – ZOBACZ

Uwaga studenci kierunku Administracja niestacjonarne zmiany w planach zajęć czerwcowych

Bezpieczeństwo Narodowe – pytania na egzamin licencjacki (studia I stopnia) – ZOBACZ
Bezpieczeństwo Narodowe – pytania na egzamin magisterski (studia II stopnia) – ZOBACZ

Logistyka, Zarządzanie i Fir-grupa łączona I roku studiów stacjonarnych)
Zajęcia z Lektoratu języka obcego- język niemiecki, które miała poprowadzić mgr Aneta Kulma w dniu 2 czerwca 2021 roku , poprowadzi Pani mgr B. Głowacka-Rusin
dnia 18.06.2021r.(piątek) 11.30-13.00

Filologia angielska.
W związku z wyjazdem w ramach programu Erasmus+ Pani dr hab. Katarzyny Szmigiero, prof.UJK i Pani mgr Iwony Puścian w dniach 21 – 25.06.2021 informujemy, że zajęcia zostaną zrealizowane w innych terminach. Informacje z terminami zostaną wprowadzone do planu na stronie Wirtualnej Uczelni.

Uwaga III rok Administracji stacjonarne w piątek 14 maja, 28 maja i 11 czerwca w godzinach 15.55-20.00 odbędą się ćwiczenia z przedmiotu <Partnerstwo publiczno prywatne> z mgr M. Cyrych. Tylko grupa „Instytucje prawne realizacji przedsięwzięć publicznych

Ze względu na długotrwałe zwolnienie Pani mgr K. Olczak, zajęcia dydaktyczne w terminach: od 4.03.2021r. do 30.04.2021r. zostały przesunięte w planie na terminy majowe i czerwcowe, w porozumieniu z Panią magister. Zajęcia te za mgr K. Olczak poprowadzi mgr M. Kulig – ZOBACZ

 


Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich

Nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji. Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności legitymacji.

Funkcjonowanie Dziekanatu Filii od dnia 26 października 2020 roku

W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną uprzejmie prosimy o ograniczenie kontaktów bezpośrednich z dziekanatem i administracją Filii do minimum. W związku z tym podania i wnioski należy przesyłać pocztą tradycyjną lub osobiście przy wykorzystaniu skrzynki podawczej znajdującej się w budynku A (przy portierni).

W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego (odbiór legitymacji, zaświadczeń, sprawy socjalno-bytowe, inne sprawy) uprzejmie prosimy o rezerwację terminu za pomocą systemu rezerwacji terminów dziekanatowych: https://rezerwuj.ujk.edu.pl/. Obsługa studenta odbywa się wyłącznie na podstawie zarezerwowanych terminów.

Ponadto informujemy, że administracja Filii pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube