Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Ogłoszenia

W dniach 10.01.-12.01.2022 zajęcia prowadzone przez dr Paulinę Depczyńską zostają odwołane.

Zajęcia z prof. N. Wasilewską w dniu 25 listopada 2021r. Odwołane
Zajęcia zostaną odrobione w planie- 28 stycznia 2022 roku s.318

III rok filologia angielska st. niestacjonarne
terminy realizacji e-wykładów z przedmiotu Historia literatury amerykańskiej (10 godzin)
19 listopada 16.40-20.00
17 grudnia 16.40-20.00
14 stycznia 2022 18.30-20.00
Zajęcia zostaną zrealizowane na platformie e-learningowej


Dyżury pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Historii w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 (20.12.2021) – ZOBACZ

DYŻURY PRACOWNIKÓW NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Semestr zimowy rok akademicki 2021/2022 (06.12.2021) – ZOBACZ

DYŻURY PRACOWNIKÓW NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Semestr zimowy rok akademicki 2021/2022 (06.12.2021) – ZOBACZ

Dyżury pracowników Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 (15.11.2021) – ZOBACZ

Dyżury pracowników kierunkach: Pedagogika i Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna semestr zimowy – rok akademicki 2021/2022 (10.11.2021) – ZOBACZ

Dyżury pracowników kierunku ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka i zarządzanie (16.11.2021) – ZOBACZ

Dyżury pracowników Studium Języków Obcych w Filii i Centrum Sportu w Filii Semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 – ZOBACZ

 

 

 


Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich

Nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji. Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności legitymacji.

Funkcjonowanie Dziekanatu Filii od dnia 26 października 2020 roku

W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną uprzejmie prosimy o ograniczenie kontaktów bezpośrednich z dziekanatem i administracją Filii do minimum. W związku z tym podania i wnioski należy przesyłać pocztą tradycyjną lub osobiście przy wykorzystaniu skrzynki podawczej znajdującej się w budynku A (przy portierni).

W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego (odbiór legitymacji, zaświadczeń, sprawy socjalno-bytowe, inne sprawy) uprzejmie prosimy o rezerwację terminu za pomocą systemu rezerwacji terminów dziekanatowych: https://rezerwuj.ujk.edu.pl/. Obsługa studenta odbywa się wyłącznie na podstawie zarezerwowanych terminów.

Ponadto informujemy, że administracja Filii pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube