Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim

Wzory dokumentów

DRUKI PODAŃ I WNIOSKÓW
Podanie ogólneZOBACZ
Podanie o praktykiZOBACZ
Podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnejZOBACZ
Podanie o warunkowy wpis na semestrZOBACZ
Podanie o powtarzanie semestru/rokuZOBACZ
Podanie o wyrażenie zgody na wznowienie studiówZOBACZ
Podanie o indywidualną organizację studiówZOBACZ
Podanie o urlop długoterminowyZOBACZ
Podanie o urlop krótkoterminowyZOBACZ
Podanie o urlop zdrowotnyZOBACZ
Podanie o zmianę formy studiówZOBACZ
Podanie o zmianę kierunkuZOBACZ
Podanie o zwrot opłatyZOBACZ
Zrzeczenie się praw do odwołaniaZOBACZ
Podanie o przeniesienie z/do innej uczelniZOBACZ
Podanie o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowejZOBACZ
Wniosek o ulgę w opłacie za usługi edukacyjneZOBACZ
Wniosek o zmianę finansowania studiówZOBACZ
Dokumenty przed egzaminem dypolomowym
Dokumenty do złożenia przed egzaminem dyplomowymZOBACZ
PRACA DYPLOMOWA/EGZAMIN DYPLOMOWY
Procedura procesu dyplomowania w Filii w Piotrkowie TrybunalskimZOBACZ
Załącznik 1. Ramowe wymagania w zakresie struktury pracy dyplomowej ZOBACZ
Załącznik 1.1. AdministracjaZOBACZ
Załącznik 1.2. Bezpieczeństwo narodoweZOBACZ
Załącznik 1.3. EkonomiaZOBACZ
Załącznik 1.4. Finanse i rachunkowośćZOBACZ
Załącznik 1.5. PielęgniarstwoZOBACZ
Załącznik 1.6. Filologia angielskaZOBACZ
Załącznik 1.7. HistoriaZOBACZ
Załącznik 1.8. PedagogikaZOBACZ
Załącznik 1.9. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaZOBACZ
Załącznik 1.10. ZarządzanieZOBACZ
Załącznik 2. Wzór recenzji pracy dyplomowej dla promotora oraz recenzentaZOBACZ
Załącznik 2.2. Wzór recenzji pracy dyplomowej dla promotora oraz recenzenta dla kierunków: Pedagogika oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaZOBACZ
Załącznik 3. Podanie w sprawie zmiany promotora pracy dyplomowejZOBACZ
Załącznik 4. Lista seminarzystów wraz z tematami prac dyplomowychZOBACZ
Załącznik 5. Podanie w sprawie zmiany tematu pracy dyplomowejZOBACZ
Załącznik 6. Kwestionariusz zgłoszenia egzaminu dyplomowego przez promotoraZOBACZ
Załącznik 7. Strona tytułowaZOBACZ
Załącznik 8. Harmonogram egzaminów dyplomowych na kierunkuZOBACZ
Załącznik 9. Opis okładki płyty CDZOBACZ
Załącznik 10. Oświadczenie studenta o autorstwie pracy dyplomowejZOBACZ
Załącznik 11. Fiszka bibliograficznaZOBACZ
Załącznik 12. Karta obiegowaZOBACZ
Załącznik 13. Ankieta do suplementuZOBACZ

Nasz profil na Facebook
YouTube