Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim

Studium Języków Obcych Filii

Kierownik: mgr Marcin Gliszczyński

e-mail: m.gliszczynski@unipt.pl
telefon: (44) 732 74 00, wew. 8340
miejsce: budynek A, pok. 212 (pracownicy)
budynek B, pok. 13 (pracownicy)
budynek B, pok. 15 (kierownik SJO)

 

Dyżury pracowników Studium Języków Obcych i Centrum Sportu w Filii w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 (27.10.2022) – ZOBACZ

 

Podanie o zwolnienie z egzaminu językowego POBIERZ (.docx) POBIERZ (.pdf)

Podanie do Kierownika Studium Języków Obcych Filii UJK POBIERZ

Wniosek o wydanie uczelnianego certyfikatu ukończenia lektoratu języka obcego – POBIERZ Wnioski należy składać do Dziekanatu WNS wraz z dowodem wpłaty 20,- (Zarządzenie Nr 12/2004).

Organizacja nauczania języków obcych w UJK – Zarządzenie Nr 97/2017

Zasady przeprowadzania egzaminów językowych na UJK – Zarządzenie Nr 96/2017

Opis egzaminu językowego  na poziomie B2 – studia pierwszego stopnia – POBIERZ

Opis egzaminu językowego  na poziomie B2+ – studia drugiego stopnia – POBIERZ

Zwolnienia z egzaminu językowego – uznawalność certyfikatów zewnętrznych – ZOBACZ

Opis umiejętności językowychZOBACZ

Karta przedmiotu na poziomie B2 (studia pierwszego stopnia) – ZOBACZ

Karta przedmiotu na poziomie B2+ (studia drugiego stopnia) – ZOBACZ

Treści programowe na poziomie B2 – język angielski – ZOBACZ

Treści programowe na poziomie B2 – język niemiecki – ZOBACZ

Treści programowe na poziomie B2 – język rosyjski – ZOBACZ

 

PRACOWNICY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Kierownik SJO – mgr Marcin Gliszczyński

Zespół języka angielskiego:
Kierownik zespołu – mgr Magdalena Pietrusiewicz
mgr Agnieszka Łaska
mgr Dorota Stefańska
mgr Waldemar Paraszewski
mgr Marcin Gliszczyński
 
 
Zespół „inne języki”:
Kierownik zespołu – mgr Aneta Kulma
 
Język niemiecki:
mgr Bogumiła Głowacka-Rusin (lider)
mgr Aneta Kulma
 
Język rosyjski:
dr Joanna Harazińska (opiekun SKN Polska-Wschód)
 
Język łaciński:
mgr Teresa Domiter-Sośnia

 

Nasz profil na Facebook
YouTube