Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Pomoc socjalna

Funkcjonowanie Dziekanatu Filii od dnia 26 października 2020 roku

W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną uprzejmie prosimy o ograniczenie kontaktów bezpośrednich z dziekanatem i administracją Filii do minimum. W związku z tym podania i wnioski należy przesyłać pocztą tradycyjną lub osobiście przy wykorzystaniu skrzynki podawczej znajdującej się w budynku A (przy portierni).

W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego (odbiór legitymacji, zaświadczeń, sprawy socjalno-bytowe, inne sprawy) uprzejmie prosimy o rezerwację terminu za pomocą systemu rezerwacji terminów dziekanatowych: https://rezerwuj.ujk.edu.pl/. Obsługa studenta odbywa się wyłącznie na podstawie zarezerwowanych terminów.

Ponadto informujemy, że administracja Filii pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.

  • Rezerwacja on-line – zarezerwuj termin wizyty do dziekanatu ds. socjalnych celem złożenia wniosku o stypendium socjalne i stypendium Rektora: https://rezerwuj.ujk.edu.pl/
  • Informacje o rezerwacji:  tutaj
  • Instrukcja obsługi systemu rezerwacji:  tutaj

 

PRZYMJOWANI BĘDĄ JEDYNIE STUDENCI, KTÓRZY MAJĄ UMÓWIONĄ WIZYTĘ W DZIEKANACIE !!!

 

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW – STUDIA I0, II0

1. Dane teleadresowe oraz godziny otwarcia dziekanatu spraw socjalnych.

 

2. Regulamin pomocy materialnej:

 

3. Stypendium socjalne:

 

4. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

 

5. Zapomoga.

 

6. Druki do pobrania – załączniki do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

7.  Terminarze

8.  Stypendium Ministra

9. Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

10. Kredyty studenckie

11. Ubezpieczenia zdrowotne

12. Ubezpieczenia OC i NNW studentów UJK

 

STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI:

mgr Sylwia Purgał
e-mail: sylwia.purgal@ujk.edu.pl lub dss@unipt.pl
telefon: (44) 732 74 70 lub (44) 732 74 00 w. 8116

miejsce: budynek A, pok. 15
dziekanat czynny: 7:30 – 15:30
godziny przyjęć studentów: 9:00-14:00 (proszę o telefoniczną rezerwację terminów)

Studentów wszystkich rodzajów studiów starających się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych informujemy, że wszystkimi sprawami związanymi z tym stypendium zajmuje się:


STANOWISKO DS. STUDENCKICH

kontakt: mgr Sylwia Purgał
e-mail: sylwia.purgal@ujk.edu.pl lub dss@unipt.pl
telefon: (44) 732 74 70 lub (44) 732 74 00 w. 8116

miejsce: budynek A, pok. 15
dziekanat czynny: 7:30 – 15:30

 

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube