Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Pomoc socjalna

Świadczenia dla studentów w roku akademickim 2021/2022

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium Rektora oraz zapomogi na rok akademicki 2021/2022 dla studentów przyjmowane będą z zachowaniem reżimu sanitarnego od 15.09.2021 roku do 15.10.2021 roku.

Osoby przyjęte na I rok studiów mogą składać wnioski
w terminie 01.10.2021 roku do 15.10.2021 roku.

Studenci składają wnioski osobiście po zarejestrowaniu na określony dzień i godzinę wizyty w Dziekanacie: https://rezerwuj.ujk.edu.pl/

Wnioski należy składać osobiście, po uprzednim zalogowaniu się na określony dzień i godzinę. Rezerwacja pod linkiem https://rezerwuj.ujk.edu.pl/  zależnie od kierunku studiów:
do pokoju 24 Budynek A (w https://rezerwuj.ujk.edu.pl/ wybieramy kod FP05) (bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, pedagogika, zarządzanie) i
do pokoju 9 Budynek B (w https://rezerwuj.ujk.edu.pl/ wybieramy kod FP04) (administracja, filologia angielska, pielęgniarstwo, historia)

Ze względów bezpieczeństwa związanymi z COVID-19, na terenie obiektu obowiązują maseczki ochronne.

  • Rezerwacja on-line – zarezerwuj termin wizyty do dziekanatu ds. socjalnych celem złożenia wniosku o stypendium socjalne i stypendium Rektora: https://rezerwuj.ujk.edu.pl/
  • Informacje o rezerwacji:  tutaj
  • Instrukcja obsługi systemu rezerwacji:  tutaj

 

mgr Maria Milczarek
e-mail: maria.milczarek@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 43 lub (44) 732 74 00 wew. 8154
miejsce: budynek A, pokój 24
Sprawy socjalne studentów, praktyki, studenci z niepełnosprawnościami

mgr Agnieszka Kalle
e-mail: agnieszka.kalle@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 68 lub (44) 732 74 00 wew. 8357
miejsce: budynek B, pokój 9
Sprawy socjalne studentów, windykacja, praktyki, możliwość przedłużania legitymacji studenckich

 

Terminy comiesięcznych wypłat świadczeń:

2021 r.
– listopad – 23.11.2021
– grudzień – 14.12.2021

2022 r.
– styczeń – 20.01.2022
– luty – 18.02.2022
– marzec – 21.03.2022
– kwiecień – 22.04.2022
– maj – 23.05.2022
– czerwiec – 21.06.2022

 

Regulamin świadczeń

 

 

–  Stypendium Ministra

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

Kredyty studenckie

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia OC i NNW studentów UJK

 

STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI:

mgr Maria Milczarek
e-mail: maria.milczarek@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 43 lub (44) 732 74 00 wew. 8154
miejsce: budynek A, pok. 24
dziekanat czynny: 7:30 – 15:30

 

 

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube