Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Oferty pracy

 


Projekt „Szansa na nowy start” – płatne szkolenia i staże

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w projekcie „Szansa na nowy start” – szkolenia i staże


Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby mieszkające na terenie województwa łódzkiego, które:

 • – Utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
 • – Są osobami przewidzianymi do zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika;
 • – Są zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.


Jakie wsparcie oferuje projekt?

Ścieżka „Przekwalifikowanie”:

 • – Doradztwo zawodowe,
 • – Poradnictwo psychologiczne,
 • – Szkolenie dopasowane do indywidualnych potrzeb,
 • – 5 miesięczne płatne staże zawodowe.


Ponadto zapewniamy:

 • – Zwrot kosztów dojazdu,
 • – Catering,
 • – Bezpłatne materiały szkoleniowe,
 • – Ubezpieczenie szkoleniowe,
 • – Stypendium szkoleniowe,
 • – Stypendium stażowe.


Kontakt:

Biuro projektu: KSWP Piotrków Trybunalski, Plac Kościuszki 7, tel. 44 741 75 01

www: https://kswp.org.pl/pl/projekty/dla-bezrobotnych/szansa-na-nowy-start

Projekt „Szansa na nowy start” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Łódzkim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Ulotka – ZOBACZ

ULOTKA


Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ogólnopolską ofertą pracy oraz staży na stronie: https://www.otouczelnie.pl/s/praktyki_staze

Serdecznie zapraszamy do współpracy z Biurem Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi. Jest ona dedykowana dla studentów oraz absolwentów.

Realizowany jest m.in. program Młodzi w Łodzi, który powstał aby
zachęcić młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z Łodzią,
wspierać rozwój kariery zawodowej studentów oraz zapewnić
lokalnym przedsiębiorcom i potencjalnym inwestorom wysoko
wykwalifikowane kadry. Realizowane są inicjatywy programu,
m.in. takie jak: PORTAL PRAKTYK I STAŻY, PROGRAM STYPENDIALNY,
BEZPŁATNE SZKOLENIA CZY KONKURS DLA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH.

Więcej informacji na temat tych inicjatyw znajduje się na poniższych
stronach: www.mlodziwlodzi.pl, [1] www.praktyki.lodz.pl [2] oraz
www.startupy.lodz.pl [3]. Na stronie www.mlodziwlodzi.pl [4] można
znaleźć oferty pracy z Łodzi i regionu, a na stronie
www.praktyki.lodz.pl [2] oferty praktyk i staży. Tę drugą stronę
szczególnie polecamy w okresie od 1 do 29 kwietnia, kiedy trwać
będzie rekrutacja do programu płatnych staży wakacyjnych, w którym
oferować będziemy ponad 350 ofert płatnych staży w bardzo różnych
firmach z Łodzi i regionu.

Links:
——
[1] http://www.mlodziwlodzi.pl,
[2] http://www.praktyki.lodz.pl
[3] http://www.sturtupy.lodz.pl
[4] http://www.mlodziwlodzi.pl
[5] http://www.studyinlodz.com.pl

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube