Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Praktyki

 

Pliki do pobrania – ZOBACZ


Praktyki na kierunku bezpieczeństwo narodowe Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr Agnieszka Rogozińska
Opiekun praktyk studenckich na kierunku bezpieczeństwo narodowe 
agnieszka.rogozinska@ujk.edu.pl

Harmonogram praktyk zawodowych BN
Instrukcja praktyk zawodowych BN II stopień
Instrukcja praktyk zawodowych BN I stopień
Karta informacyjna(sprawozdanie) z praktyk na kierunku bezpieczeństwo – Bezpieczeństwo publiczne
Karta informacyjna(sprawozdanie) z praktyk na kierunku bezpieczeństwo – Menadżer bezpieczeństwa
Karta informacyjna(sprawozdanie) z praktyk na kierunku bezpieczeństwo – Zarządzanie kryzysowe
Podanie do Dziekana praktyki
Poradnik dla studentów bezpieczeństwo narodowe
Program praktyk zawodowych Bezpieczeństwo narodowe II stopień
Program praktyk zawodowych Bezpieczeństwo narodowe I stopień
Regulamin praktyk zawodowych Bezpieczeństwo narodowe II stopień
Regulamin praktyk zawodowych Bezpieczeństwo narodowe I stopień
Sprawozdanie z przebiegu praktyki zawodowej
Wniosek o przyjęcie na praktykę zawodową
Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej
Zaświadczenie o stażu(wolontariacie)
Zaświadczenie o zatrudnieniu


 

Kierunki: Bezpieczeństwo Narodowe, Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Logistyka, Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Zarządzanie 

mgr Maria Milczarek
e-mail: maria.milczarek@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 43 lub (44) 732 74 00 wew. 8154
miejsce: budynek A, pok. 24

– rejestrowanie porozumień dotyczących praktyk i umów o dzieło dla opiekunów praktyk w rejestrze ogólnouczelnianym w Filii;
– sprawdzanie porozumień oraz umów i rachunków pod względem formalnym oraz przekazywanie rachunków do wypłaty;
– wprowadzanie do systemu Uczelnia XP danych dotyczących rachunków oraz praktyk odbywanych przez studentów.


 

Kierunki: Administracja, Filologia angielska, Filologia, Historia

mgr Agnieszka Kalle
e-mail: agnieszka.kalle@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 68 lub (44) 732 74 00 wew. 8357
miejsce: budynek B, pok. 9

– rejestrowanie porozumień dotyczących praktyk i umów o dzieło dla opiekunów praktyk w rejestrze ogólnouczelnianym w Filii;
– sprawdzanie porozumień oraz umów i rachunków pod względem formalnym oraz przekazywanie rachunków do wypłaty;
– wprowadzanie do systemu Uczelnia XP danych dotyczących rachunków oraz praktyk odbywanych przez studentów.

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube