Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Praktyki

 

Pliki do pobrania – ZOBACZ


Dokumenty dotyczące praktyk na kierunku filologia angielska – ZOBACZ


Dokumenty dotyczące praktyk na kierunku bezpieczeństwo narodowe – ZOBACZ


Dokumenty dotyczące praktyk na kierunku ekonomia – ZOBACZ


Dokumenty dotyczące praktyk na kierunku zarządzanie – ZOBACZ


Dokumenty dotyczące praktyk na kierunku logistyka – ZOBACZ


Dokumenty dotyczące praktyk na kierunku finanse i rachunkowość st. I stopnia – ZOBACZ


Dokumenty dotyczące praktyk na kierunku finanse i rachunkowość st. II stopnia – ZOBACZ


Dokumenty dotyczące praktyk na kierunku historia – ZOBACZ


Dokumenty dotyczące praktyk na kierunku pedagogika – ZOBACZ


Dokumenty dotyczące praktyk na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – ZOBACZ


 

Kierunki: Administracja, Bezpieczeństwo Narodowe, Finanse i rachunkowość, Logistyka, Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pielęgniarstwo, Zarządzanie

mgr Maria Milczarek
e-mail: maria.milczarek@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 43 lub (44) 732 74 00 wew. 8154
miejsce: budynek A, pok. 17

– rejestrowanie porozumień dotyczących praktyk i umów o dzieło dla opiekunów praktyk w rejestrze ogólnouczelnianym w Filii;
– sprawdzanie porozumień oraz umów i rachunków pod względem formalnym oraz przekazywanie rachunków do wypłaty;
– wprowadzanie do systemu Uczelnia XP danych dotyczących rachunków oraz praktyk odbywanych przez studentów.


 

Kierunki: Administracja, Filologia angielska, Historia

mgr Agnieszka Kalle
e-mail: agnieszka.kalle@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 68 lub (44) 732 74 00 wew. 8357
miejsce: budynek A, pok. 16

– rejestrowanie porozumień dotyczących praktyk i umów o dzieło dla opiekunów praktyk w rejestrze ogólnouczelnianym w Filii;
– sprawdzanie porozumień oraz umów i rachunków pod względem formalnym oraz przekazywanie rachunków do wypłaty;
– wprowadzanie do systemu Uczelnia XP danych dotyczących rachunków oraz praktyk odbywanych przez studentów.

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube