Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do udziału studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych do udziału w konkursie z zakresu promowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia hasłem: „Zdolni! Zdalni! Niebanalni!” pod patronatem Jego Magnificencji Rektora – prof. dr. hab. Stanisława Głuszka. Konkurs obejmuje przygotowanie różnych form promocji Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, w następujących kategoriach:

a) forma literacka lub publicystyczna – tekst (np. opowiadanie, esej, reportaż, felieton), niepublikowany wcześniej w całości ani we fragmentach; utwory muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich, nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów,
b) forma plastyczna – dzieła wykonane w dowolnej technice warsztatowej (malarstwo, grafika, rysunek, techniki mieszane – kolaż) lub komputerowej (dzieła w całości zrealizowane przy pomocy komputera lub za pomocą aplikacji i cyfrowych urządzeń), będące autorskimi rozwiązaniami nienaruszającymi praw osób trzecich; format prac plastycznych nie może być mniejszy niż A3;
c) forma multimedialna – obrazy, fotografie, filmy, instalacje, w których znaczącą rolę gra użycie mediów cyfrowych; prace z obróbkami graficznymi wykonanymi przy pomocy programów graficznych, dostarczone na nośnikach cyfrowych lub analogowych będące autorskimi rozwiązaniami nienaruszającymi praw osób trzecich; d) dzieło muzyczne – dzieło wokalne, instrumentalne lub wokalno-instrumentalne na dowolną obsadę wykonawczą, skomponowane i wykonane przez studenta, doktoranta lub uczestnika studiów podyplomowych, lub pod jego dyrekcją, a także utrwalone na nośniku audiowizualnym; utwór muzyczny musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie, nie może być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich, stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem innego utworu;
Do konkursu zgłaszane mogą być prace przygotowywane pojedynczo, cykle prac tworzące spójną całość, jak również prace zbiorowe.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pracy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Konkurs – promocja USZJK w UJK” w Sekcji Jakości Kształcenia UJK (pod adresem 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, pok. 15), bądź przesłanie jej pocztą na powyższy adres; kopertę składa się lub przesyła bez podania na niej nazwiska/nazwisk i adresu autora/autorów pracy. Końcowy termin nadsyłania/składania prac upływa 16 kwietnia 2021 roku o godzinie 13.00.
Szczegóły konkursu określa Zarządzenie nr 43/2021 link do zarządzenia z załącznikami.


Ankietyzacja została przedłużona do 25 marca.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza studentów do oceny jakości kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021.

ankietyzacja ankietyzacja


Wyniki ankiet za rok akademicki 2019/2020
Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
w roku akademickim 2019/2020 zostały przedstawione w Raporcie z badań ankietowych i są dostępne pod linkiem:
Raport z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych za rok akademicki 2019/2020
Studenci Filii wykazali się znaczącą aktywnością w badaniach ankietowych za rok akademicki 2019/2020 zajmując drugie miejsce.
Studentom gratulujemy i zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w kolejnych edycjach badań ankietowych.

wykres


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Komisja ds. Kształcenia w Filii w Piotrkowie Trybunalskim posiada nowy adres e-mail. Zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem adresu jakoscpt@ujk.edu.pl

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube