Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

HARMONOGRAM FILIALNYCH OCEN WEWNĘTRZNYCH/SKŁAD ZESPOŁU OCENIAJĄCEGO

Składy zespołów przeprowadzających oceny wewnętrzne na poziomie Filii w Piotrkowie Trybunalskim w roku akademickim 2020/2021 są dostępne w Sekretariacie Dziekana Filii

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube