Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA

Procedura procesu dyplomowania – ZOBACZ

1. Ramowe wymagania w zakresie struktury pracy dyplomowej na kierunkach w Filii – ZOBACZ
1.1. Administracja – ZOBACZ
1.2. Bezpieczeństwo narodowe- ZOBACZ
1.3. Ekonomia – ZOBACZ
1.4. Finanse i rachunkowość – ZOBACZ
1.5. Pielęgniarstwo – ZOBACZ
1.6. Filologia angielska – ZOBACZ
1.7. Historia – ZOBACZ
1.8. Pedagogika – ZOBACZ
1.9. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – ZOBACZ
1.10. Zarządzanie – ZOBACZ
2. Wzór recenzji pracy dyplomowej dla promotora oraz recenzenta – ZOBACZ
2.2. Wzór recenzji pracy dyplomowej dla promotora oraz recenzenta dla kierunków: Pedagogika oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – ZOBACZ
3. Podanie w sprawie zmiany promotora pracy dyplomowej – ZOBACZ
4. Lista seminarzystów wraz z tematami prac dyplomowych – ZOBACZ
5. Podanie w sprawie zmiany tematu pracy dyplomowej – ZOBACZ
6. Kwestionariusz zgłoszenia egzaminu dyplomowego przez promotora – ZOBACZ
7. Strona tytułowa – ZOBACZ
8. Harmonogram egzaminów dyplomowych na kierunku – ZOBACZ
9. Opis okładki płyty CD – ZOBACZ
10. Oświadczenie studenta o autorstwie pracy dyplomowej – ZOBACZ
11. Fiszka bibliograficzna – ZOBACZ
12. Karta obiegowa – ZOBACZ
13. Ankieta do suplementu – ZOBACZ

Nasz profil na Facebook
YouTube