Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Zespół dydaktyczny fir, zarządzanie i ekonomia

logo UJK

FILIA UJK W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
ZESPÓŁ DYDAKTYCZNY
Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie i Ekonomia

 

OGÓLNA INFORMACJA

Zespół dydaktyczny został utworzony w 2020 r. Głównym celem działalności Zespołu jest szkolenie wysoko wykwalifikowanych, odpowiedzialnych, kompetentnych oraz konkurencyjnych na rynku pracy profesjonalistów, którzy zawodowo posiadają specjalizację i są w stanie skutecznie pracować na wysokim poziomie mobilności społecznej i zawodowej.

KADRA PROWADZĄCA ZAJĘCIA

Oferowane studia dają unikalną możliwość otrzymania teoretycznej i praktycznej wiedzy od znanych w Polsce praktyków i naukowców, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym, m.in. przedstawicieli Ministerstwa Finansów, BPO House Sp. z o.o. w Warszawie, DPD Polska Sp. z o.o. w Warszawie, Jan Dworniak Sp. z o.o. Centrum badań audytorskich, analiz i doradztwa finansowego w Warszawie, Enter – Kancelaria Rachunkowa w Kobyłce itd.

Dr hab. Jarosław Karpacz, prof. UJK
Kanclerz UJK, Dr Aleksandra Pisarska
Dr hab. Natalia Wasilewska, prof. UJK
Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. UJK
Dr hab. prof. Stanisław Wieteska
Dr Magdalena Dąbkowska-Dworniak
Dr Edyta Dworak
Dr Jan Dworniak
Dr Bogusław Kaczmarski
Dr Jadwiga Kaczmarska-Krawczak
Dr Lidia Więcaszek-Kuczyńska
Dr Ireneusz Skłodowski
Dr Tomasz Trojanowski
Dr Robert Walasek
Dr Marta Wiśniewska
Dr Anna Witaszczyk
Mgr Artur Nowocień
Mgr Sławomir Popławski
Mgr Robert Stolarski

 

NASZA OFERTA DYDAKTYCZNA

W tym roku pracownicy Zakładu, wspólnie z przedstawicielami biznesu, jako potencjalnymi pracodawcami naszych absolwentów, po raz pierwszy od momentu funkcjonowania Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim, zaproponowali nowe programy studiów na kierunkach

– studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

„FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ” I STOPNIA
„FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ” II STOPNIA ,
„ZARZĄDZANIE”,
„LOGISTYKA”,
„EKONOMIA”,

– studiów podyplomowych

„KADRY I PŁACE”,
„RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE I PODATKI”,
„ZAMÓWIENIA PUBLICZNE”.

Nasze kierunki studiów zostały pozytywnie ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną.
Na podstawie przeprowadzonej analizy otoczenia społeczno-gospodarczego, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy i przygotowanie specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości, logistyki, zarządzania oraz ekonomii na wysokim poziomie, od czwartego semestru studiów licencjackich lub od pierwszego semestru studiów magisterskich o profilu praktycznym student będzie miał możliwość wyboru grup przedmiotów – specjalistycznych w następującym zakresie:

1. Kierunek „Finanse i rachunkowość”, moduły do wyboru z zakresu (harmonogram studiów):
Finansów i rachunkowości przedsiębiorstw
Audytu i controllingu

2. Kierunek „Finanse i rachunkowość” II stopnia, moduły do wyboru z zakresu (harmonogram studiów):
Finansów i rachunkowości przedsiębiorstw
Rachunkowości zarządczej oraz doradztwa podatkowego.

3. Kierunek „Zarządzanie”, moduły do wyboru z zakresu (harmonogram studiów):
Zarządzania zasobami ludzkimi
Zarządzania i finansów w przedsiębiorstwie
Zarządzania procesami logistycznymi

4. Kierunek „Logistyka”, moduły do wyboru z zakresu (harmonogram studiów)
Zarządanie logistyczne w przedsiębiorstwie
• Logistyka transportu i spedycji

4. Kierunek „Ekonomia”, moduły do wyboru z zakresu (harmonogram studiów):
Gospodarki samorządów terytorialnych
Innowacji w gospodarce
Ekonomiki przedsiębiorstwa

DYDAKTYKA-BIZNES-NAUKA

Na potrzeby wspierania procesu dydaktycznego i doskonalenia programu studiów na kierunkach „Finanse i Rachunkowość”, „Ekonomia”, „Zarządzanie” i nowo utworzonym kierunku „Logistyka” oraz studiach podyplomowych na kierunkach „Kadry i płace”, „Rachunkowość, finanse i podatki” oraz „Zamówienia publiczne” zawarto porozumienia z:
1) organami administracji samorządowej:
– Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim,
– Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim,
– Urząd Gminy w Moszczenicy,
– Urząd Gminy w Grabicy.
2) szkołami ponadgimnazjalnymi:
– Zespół Szkół Rolniczych w Czarnocinie.
3) przedsiębiorstwami:
– BPO House Sp. z o.o. w Warszawie,
– Firma Handlowo-Usługowa Alex w Radzyminie,
– Strefa Edukacji Sp. z o.o. w Łodzi,
– Enter – Kancelaria Rachunkowa w Kobyłce,
– Bank Spółdzielczy w Opocznie,
– DPD Polska Sp. z o.o. w Warszawie,
– Biuro Doradztwa Podatkowego w Piotrkowie Trybunalskim,
– Jan Dworniak Sp. z o.o. Centrum badań audytorskich, analiz i doradztwa finansowego w Warszawie.

Ogniwem wspierającym współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest Akademickie Biuro Karier, które m. in. aktywnie włącza się w organizowanie spotkań z potencjalnymi pracodawcami.
Udział we wspieraniu procesu kształcenia mają także instytucje i podmioty, z którymi Fila nie ma podpisanych umów formalnych, nie mniej jednak włączają się one w tę współpracę. Należy do nich m.in. Powiatowy Urząd Pracy, Firma Ortel Sp.j., czy Browar Jan Olbracht w Piotrkowie Trybunalskim oraz Bank PEKAO S.A. I Oddział w Piotrkowie Trybunalskim.

KSZTAŁCENIE ZGODNIE ZE STANDARDAMI MIĘDZYNARODOWYMI

Warto podkreślić, że podczas przygotowania programów zostały wykorzystane międzynarodowe wzorce. Przedmioty z zakresu rachunkowości oraz finansów zostały przygotowane z uwzględnieniem standardów ACCA. Definiowanie efektów uczenia się konfrontowano z efektami opracowanymi w innych krajach, m.in. Subject Benchmark Statements, opracowanymi przez brytyjską Quality Assurance Agency for Higher Education.
Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy, połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu finansów, zarządzania, rachunkowości, ekonomii oraz prawa zgodnie z najwyższymi standardami.
Głównym celem uczenia się na kierunkach „Ekonomia”, „Zarządzanie”, „Finanse i Rachunkowość” oraz „Logistyka” o profilu praktycznym jest:
• uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie ekonomii, finansów i rachunkowości oraz nauk o zarządzaniu i jakości oraz rozwijanie umiejętności z tych zakresów;
• osiągnięcie umiejętności językowych, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 lub B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
• przygotowanie do wykonywania pracy w przedsiębiorstwach oraz instytucjach finansowych i niefinansowych w publicznym, a także prywatnym sektorze.

KORZYSTNA INFORMACJA O NAS

Zajęcia dydaktyczne odbywają się z wykorzystaniem oprogramowania Comarch S.A. oraz innego specjalistycznego oprogramowania. Po ukończeniu studiów jest możliwość otrzymania certyfikatu od Comarch S.A. (bezpłatne).

Wygodna lokalizacja kampusu Uczelni pozwala na łatwy dojazd. Obok Uczelni znajdują się przystanki linii autobusowych. Dojazd od dworca PKP zajmuje około 5 minut. Studenci spoza Piotrkowa Trybunalskiego mogą skorzystać z akademika, znajdującego się na terenie Uczelni.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby podjąć naukę w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim. Osoby o różnym stopniu niepełnosprawności mogą bez barier studiować u nas. Organizacja studiów i miejsce zajęć dydaktycznych pozwala na uwzględnienie ich potrzeb.

Harmonogramy studiów niestacjonarnych oraz podyplomowych zostały opracowane tak, aby każdy aktywny zawodowo słuchacz mógł pogodzić naukę z pracą zawodową. Zajęcia na studiach prowadzone są w soboty i niedziele.
Dla słuchaczy studiów niestacjonarnych oraz podyplomowych udostępnione zostaną pokoje gościnne w uczelnianych akademikach (25-40 zł/dobę). Obiad w barze uczelnianym kosztuje 6-8 zł.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube