Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Zespół dydaktyczny kierunku bezpieczeństwo narodowe oraz sylwetki pracowników

Zespół dydaktyczny kierunku bezpieczeństwo narodowe (stan na 09.10.2020)

dr Jerzy Kozioł (sylwetka pracownika) – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie ds Kształcenia Filii w Piotrkowie Trybunalskim
e-mail: jerzy.koziol@ujk.edu.pl
budynek B, pok. 20

dr hab. Jerzy Prochwicz, prof. UJK (sylwetka pracownika)
e-mail: jerzy.prochwicz@ujk.edu.pl
budynek B, pok. 21

dr hab. Mirosław Banasik, prof. UJK (sylwetka pracownika)
e-mail: miroslaw.banasik@ujk.edu.pl
budynek B, pok. 21

dr hab. inż. Jan Zych, prof. UJK (sylwetka pracownika)
e-mail: jan.zych@ujk.edu.pl
budynek B, pok. 21

dr Piotr Lenart (sylwetka pracownika)
e-mail: piotr.lenart@ujk.edu.pl
budynek B, pok. 19

dr Marek Cendrowski (sylwetka pracownika)
e-mail: marek.cendrowski@ujk.edu.pl
budynek B, pok. 19

dr Agnieszka Rogozińska (sylwetka pracownika)
e-mail: agnieszka.rogozinska@ujk.edu.pl
budynek B, pok. 19

dr Joanna Werner (sylwetka pracownika)
e-mail: joanna.werner@ujk.edu.pl
budynek B, pok. 20

mgr Kamila Jakubczak-Krawczyńska (sylwetka pracownika)
e-mail: kamila.jakubczak-krawczynska@ujk.edu.pl
budynek B, pok. 20

Obsługa kancelaryjno-sekretarska
mgr Agnieszka Laszczyk
e-mail: bnpt@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8200 lub (44) 732 74 32
miejsce: budynek administracyjny, I piętro

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube