Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Zespół dydaktyczny na kierunkach ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka i zarządzanie oraz sylwetki pracowników

Zespół dydaktyczny kierunków ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka i zarządzanie 

dr hab. Natalia Wasilewska, prof. UJK (sylwetka pracownika)
e-mail: natalia.wasilewska@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8206

dr hab. Marcin Łupiński, prof. UJK (sylwetka pracownika)
e-mail: mlupinski@ujk.edu.pl

dr Małgorzata Białas-Szymańska (sylwetka pracownika)
e-mail: malgorzata.bialas-szymanska@ujk.edu.pl

dr Magdalena Dąbkowska-Dworniak (sylwetka pracownika)
e-mail: magdalena.dabkowska@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8144

dr Jakub Grabowski
e-mail: jakub.grabowski@ujk.edu.pl (sylwetka pracownika)

dr Jadwiga Kaczmarska-Krawczak (sylwetka pracownika)
e-mail: jadwiga.kaczmarska-krawczak@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 147

dr Bogusław Kaczmarski (sylwetka pracownika)
e-mail: boguslaw.kaczmarski@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8143

dr Ireneusz Skłodowski (sylwetka pracownika)
e-mail: ireneusz.sklodowski@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8143

dr Marta Wiśniewska (Zastępca kierownika Katedry Ekonomii i Finansów ds. Kształcenia w Filii(sylwetka pracownika)
e-mail: marta.wisniewska@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 w. 8344

dr Ewa Stroińska (sylwetka pracownika)
ewa.stroińska@ujk.edu.pl

dr Anna Witaszczyk (sylwetka pracownika)
e-mail: anna.witaszczyk@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8145

dr inż. Tomasz Trojanowski (sylwetka pracownika)
e-mail: tomasz.trojanowski@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8144

dr Paulina Wiączek (sylwetka pracownika)
e-mail: paulina.wiaczek@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8342

dr Anetta Zielińska (sylwetka pracownika)
e-mail: anetta.zielinska@ujk.edu.pl

mgr Sławomir Popławski (sylwetka pracownika)
e-mail: slawomir.poplawski@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8344

dr hab. Edyta Dworak, prof. UŁ
edyta.dworak@ujk.edu.pl

dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. UJK
mirosław.wasilewski@ujk.edu.pl

dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ
renata.lisowska@ujk.edu.pl

dr hab. Adam Sadowski
adam.sadowski@ujk.edu.pl

dr Marta Baraniak
e-mail: marta.baraniak@ujk.edu.pl

 dr inż. Marta Brzozowska
e-mail: marta.brzozowska@ujk.edu.pl

dr Renata Jedlińska
e-mail: rjedlinska@ujk.edu.pl

dr Mirosława Nowak
miroslawa.nowak@ujk.edu.pl

dr Ireneusz Mirek
e-mail: ireneusz.mirek@ujk.edu.pl

dr Anna Piechota
apiechota@ujk.edu.pl

dr Małgorzata Potoczna
malgorzata.potoczna@ujk.edu.pl

dr Wiesław Rogalski
wiesław.rogalski@ujk.edu.pl

dr Dorota Starzyńska
e-mail: dorota.starzynska@ujk.edu.pl

mgr Bartosz Rzętkiewicz
bartosz.rzetkiewicz@ujk.edu.pl

dr Marta Walak
marta.walak@ujk.edu.pl

mgr Zuzanna Biernacka
e-mail: zuzanna.biernacka@ujk.edu.pl

mgr Marek Krajewski
e-mail: marek.krajewski@ujk.edu.pl

mgr Bartosz Rzętkiewicz
bartosz.rzetkiewicz@ujk.edu.pl

mgr Beata Hołubowicz-Stachaczyk
e-mail: bholubowiczstachaczyk@ujk.edu.pl

obsługa kancelaryjno-sekretarska:
mgr Róża Gudź
e-mail: rgudz@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8147 lub (44) 732 74 34; (41) 349 60 91
miejsce: Rektorat, pok. 3

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube